Hopp til innhold

Plass i fengslene i region sør

Det er ledige soningsplasser både i Telemark fengsel, og ellers i region sør. Det sier leder av Telemark fengsel, Ole Kristoffer Borhaug. På landsplan er det nå mellom tre hundre og fire hundre som venter på soning.
Det er flere årsaker til at andre regioner har soningskø mens vi har ledige plasser, sier Borhaug, blant annet at de domfelte skal sone så nære hjemme som mulig.