Får ungdomsskole på 7000- 8000 kvadratmeter

Dagens ungdomsskole i Stokke har i flere år fått kritikk for slitasje og dårlig inneklima.

Nye Stokke ungdomsskole

PLANEN: Ungdomsskolen i Stokke har mange slitasjeskader. Det er noe av grunnen til at bygget skal bli oppgradert, og det er planlagt at nye skolen skal se slik ut.

Foto: Asplan Viak

Derfor skal ungdomsskolen bygges på, og planene for den nye skolen ble presentert på tirsdag.

Påbygget har en kostnadsramme på cirka 129 millioner kroner, og skolen vil bli 4000 kvadratmeter større enn i dag. Planen at den nye delen skal være klar til bruk skoleåret 2018/2019. Da vil skolen bli på til sammen 7000- 8000 kvadratmeter, ifølge skolesjef i Stokke Inga Marie Faleide.

– Jeg gleder meg veldig til skolen står ferdig, dette blir et praktbygg for elevenes læring. Hvis planene går gjennom, blir dette en av de største ungdomsskolene i fylket. Den vil få plass til syv parallellklasser på hvert trinn – 630 elever totalt, sier hun til NRK.no.

Stokke ungdomsskole

SKADER: Ungdomsskolen i Stokke har mange slitasjeskader. Det er noe av grunnen til at bygget vil bli oppgradert.

Foto: Stokke kommune

To etasjer

Planen er å rive støyfløyen på dagens skole og erstatte det med et nybygg.

– I dag inneholder denne fløyen kunst- og håndverk og musikkfagene. Nybygget vil bli lagt separat fra det eksisterende bygget, også blir dagens vaktmesterbolig revet. Nybygget skal ligge i vinkel til det eksisterende bygget, men det vil bli passasje mellom byggene, forklarer Faleide.

Påbygget blir på to etasjer. Det nye hjertet av skolen vil bli et allrom i første etasje, som vil inneholde blant annet bibliotek og kantine. Syv undervisningsrom er planlagt i førsteetasje.

I 2010 påpekte Miljørettet helsevern at støyfløyen på skolen ikke var god nok for elevene.

– Ventilasjon, varme og vinduer var i for dårlig stand. Miljørettet helsevern mente at bygget var for dårlig som skole, og kommunen fikk lov til å fortsette å bruke det i påvente av ett nytt eller oppgradert bygg, forteller Faleide.

Forkaster forslag om ny skole

Slitasje på Stokke ungdomsskole

SLITT: Slitasjeskader på dagens ungdomsskole. Planen er å rive 600 kvadratmeter av skolen.

Foto: stokke kommune

Som et svar på dette sa kommunen at de planla å bygge et nybygg eller en helt ny skole. Planen om et nytt skolebygg på en annen tomt ble forkastet på grunn av dårlig kommuneøkonomi.

– Derfor anbefalte rådmannen heller et påbygg på eksisterende tomt. Jeg er så glad for at Stokke-politikerne har tatt dette så alvorlig og klart å finne rom i et trangt budsjett til å bygge på skolen. Dette er den optimale løsningen sett ut fra kommunens økonomi, mener Faleide.