Hopp til innhold

Pessimisme i næringslivet

Mange bedrifter i Vestfold og Telemark merker redusert etterspørsel etter varer og tjenester nå.

En undersøkelse som er gjennomført blant NHOs medlemsbedrifter i fylket viser at mer enn 40 prosent frykter en forverring det neste halvåret.

Kristin Saga, som er regiondirektør i NHO, sier at næringslivet merker at mange forbrukere har fått redusert kjøpekraft den siste tiden.