Perler for folk

Hilde Nordland Gundersen og Arne Olav Hageberg liker musikk som har en god forankring i tradisjoner. Som for eksempel salmer. Men de vil fremføre sangene med en personlig innpakning.

Perler for folk
Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Den nystartede duoen Perler for folk har tatt for seg norsk tradisjonsrik folkemusikk. De mener dette er en kulturskatt som kan være litt utilgjengelig for en del mennesker og som derfor fortjener å bli fremført i en litt mer moderne innpakning.

Er det lov å fornye fremføringen av folkemusikk?

Begrepet folkemusikk blir nok ulikt oppfattet i forskjellige miljøer. Følgende definisjon er basert på et vedtak i The International Folk Music Council i 1954:

«Betegnelsen kan benyttes om musikk som er blitt utviklet fra musikalsk enkle elementer i et samfunn som er upåvirket av populær- eller kunstmusikk, og den kan også benyttes om musikk som stammer fra en individuell komponist og senere er blitt tatt opp i den uskrevne levende tradisjon i et samfunn. Betegnelsen dekker ikke komponert folkelig musikk som er blitt ferdig overtatt av et samfunn og forblir uforandret, for det er omformingen og gjenskapelsen av musikken som gir folkemusikken sin karakter

Vi ønsker jo å sette vårt personlige preg på musikken. Og når to musikere med så forskjellig bakgrunn kommer sammen så springer det ut nye ting, sier Hilde. Og det syntes jeg det er veldig gøy å være med på. Det blir et spor av oss i dette gamle.

Hilde og Arne Olav har ganske forskjellig musikalsk bakgrunn. Men begge har vokst opp med salmer. Det ble derfor naturlig å ta tak i nettopp salmene i dette prosjektet.

Denne musikken kan fremføres overalt

Foreløpig har vi hatt en kirkekonsert i Skien kirke, men dette materialet kan fremføres overalt, mener Arne Olav. Det er like mye viser og blues i dette som det er salmer så hvorfor ikke gjøre en pubkonsert.