Hopp til innhold

Per Arne Olsen blir fylkesmann for den nye regionen

TØNSBERG (NRK): – Jeg er veldig glad.

Fylkesmann i Vestfold Per Arne Olsen

FYLKESMANN: Per Arne Olsen ble i fjor konstituert til midlertidig fylkesmann på grunn av den varslede gjennomgangen av fylkesmannsembetene. Nå er det kjent at han blir i jobben, og får en nesten dobling av antall ansatte.

Foto: Henrik Bøe / NRK

8. juni ble det i Stortinget avgjort at Telemark og Vestfold skulle slås sammen til en ny region. 95 stortingsrepresentanter stemte for sammenslåingen, mens 73 stemte mot.

Fredag kom meldingen om at fylkesmannsembetet blir lagt til Vestfold, og at nåværende fylkesmann i fylket, Per Arne Olsen, blir fylkesmann også i den nye regionen.

– Jeg er veldig glad. Først og fremst fordi det er en veldig spennende prosess å lage ett embete ut av to. Jeg har vært fylkesmann i Vestfold i snart ett år, og på den tiden har jeg lært meg å kjenne embetet og ikke minst de ansatte. Jeg har blitt veldig glad i både embetet og alle de ansatte, sier han.

– Jeg hadde veldig lyst på denne jobben. Samtidig er det mange av mine fremtidige ansatte som i dag har fått beskjed om at det ikke ble en lokasjon som de likte. Det har jeg veldig forståelse for. Så jeg har litt delte følelser, men over tid er jeg helt sikker på at vi skal få et veldig bra embete ut av dette.

Tidligere Frp-ordfører

Olsen tok i fjor over som fylkesmann i Vestfold etter Erling Lae. Han har tidligere vært ordfører i Tønsberg, stortingsrepresentant, generalsekretær og nestleder i Fremskrittspartiet.

– Vi har også hatt gleden av å bli bedre kjent med Telemark, og jeg er veldig ydmyk overfor den jobben vi nå skal inn i. Ikke minst har jeg forståelse for de reaksjonene vi har sett fra Telemark i dag. Min jobb fremover blir å få et godt embete ut av begge deler, og ikke minst ta vare på dem som har fått beskjed om at lokasjonen blir i Tønsberg, sier fylkesmannen.

Da det ble kjent at embetet blir i Tønsberg, ble stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Terje Aasland, skuffet.

– Dette er en svært trist dag for Telemark, sa han.

Statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier at det kom gode argumenter for både lokalisering i Telemark og Vestfold i løpet av prosessen.

– Begrunnelsen som er trukket fram av regjeringen er nærheten til de sikkerhets- og beredskapsfaglige miljøene i Tønsberg. Fylkesmannen har en viktig rolle i den sammenheng, når det gjelder koordinering av beredskap ved uforutsette hendelser, sier han til NRK.

Statssekretær Paul Chaffey

ALLMØTE: De ansatte ble informert på allmøter i Skien og Tønsberg fredag formiddag. Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltok på møtet i Tønsberg, som ble videooverført til Skien.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Må pendle

Det nye embetet gjelder fra 1.1.2019. Frem til det er det to fylkesmannsembeter med to fylkesmenn i hvert sitt embete.

En avdeling skal legges til Telemark, i Skien, men hvilken dette blir, avgjøres senere. Olsen opplyser at alle ansatte beholder jobben, men at en del må belage seg på å pendle til Tønsberg.

– Jeg har ambisjoner om at dette skal bli et enda bedre embete med større fagavdelinger og større faglig tyngde. Vi skal ha god dialog med kommunene og sørge for at de utvikler seg i tråd med nasjonale føringer, men med så mye selvbestemmelse som det er rom for, sier Olsen.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark