Hopp til innhold

Pelsdyrnæringen frir til ordførere

Norsk pelsdyralslag lobber opp mot ordførerne i Telemark og Agder-fylkene for å få ordførerne der til å støtte opp om et «ordføreropprop» for pelsdyrnæringen. Oppropet er svært arrogant, mener Dyrevernalliansen.

En mink ser ut av et åpent bur

Norske pelsdyrbønder leverer pels i verdensklasse fordi de tar dyrevelferd på alvor, skriver Norsk pelsdyralslag i sitt ordføreropprop.

Foto: Hansen, Alf Ove / Scanpix

Oppropet og lobbyarbeidet skjer i forbindelse med et høringssvar til landbruksdepartementet, som stiller spørsmål om norsk pelsdyrhold er bærekraftig eller om det bør avvikles.

Pelsdyrutvalget vil fortsette

Regjeringens pelsdyrutvalg går inn for bærekraftig utvikling av næringen, og mener at velferden for pelsdyr vil være ivaretatt dersom regelverket etterleves og de foreslåtte tiltakene knyttet til dyrevelferd blir fulgt opp innen rimelig tid. Det forutsettes at Mattilsynet må kunne reagere raskt og hensiktsmessig ved avdekking av alvorlige brudd på regelverket.

Live Kleveland, juist Dyrevernalliansen

Live Kleveland i Dyrevernalliansen er ikke imponert over formuleringene i ordføreroppropet.

Fem medlemmer av utvalget går inn for dette, mens et mindretall på tre medlemmer går inn for styrt avvikling.

Høringsfristen er 27. april i år.

– Arrogant opprop

Dyrevernalliansen mener ordføreroppropet, som er forfattet av pelsdyrnæringen, er en svært tendensiøs tekst, der det påstås at de som er imot pelsdyrnæringen kommer med emosjonelle argumenter, mens de som er for pelsdyrnæringen besitter kunnskap.

– Dette er arrogant, sier informasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen om noen av formuleringene i oppropet.

– Vi ønsker ikke å karakterisere andre, men vi opplever det som arrogant at pelsdyralslaget beskylder alle som er imot pels, for å kun basere seg på følelser. Det er nedvurderende av tunge faginstanser, som Veterinærinstituttet, og blant annet Arbeiderpartiet, Venstre og SV. Alle disse går inn for avvikling av denne næringen, sier Kleveland.

Blandet støtte hos ordførerne

Halvor Homme

Halvor Homme i Nissedal støtter oppropet som ordfører.

Foto: Johs Apold / NRK

Oppropet støttes blant annet av Nissedal-ordfører Halvor Homme, som i denne saken går mot sitt eget parti, Arbeiderpartiet.

– Ja, det gjør ordføreren i Nissedal. Pelsdyrnæringen har en lang og god tradisjon her, og mitt håp er at det vil fortsette.

Men Bø-ordfører Olav Kaasland fra Venstre er en av dem som ikke støtter oppropet fra Norsk pelsdyralslag.

– Som Venstre-ordfører gjør jeg selvsagt ikke det. I Venstre er det et krystallklart vedtak om at vi vil avvikle pelsdyrnæringen. Da Lars Sponheim var landbruksminister ga han pelsdyrnæringen en ti års frist for å ordne opp i forholdene sine, og det har de ikke klart.

NRK har foreløpig ikke fått noen uttalelse fra Norsk pelsdyralslag om saken.