Pasienter klager på samarbeid

En ny nasjonal undersøkelse viser at pasientene ved Sykehuset Telemark mener at samarbeidet mellom sykehusene og kommunen er for dårlig.

Sykehuset Telemark

Pasientene ønsker seg mer informasjon om hva som skjer når de kommer hjem etter behandlingen, viser en ny undersøkelse.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

– Pasienten ønsker bedre informasjon om hva som skjer når de kommer hjem, sier pasientombud i Telemark Vigids Mariedatter Graff.

Det er nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som har gjennomført en spørreundersøkelse blant 12 000 pasienter ved norske sykehus.

Vigdis Mariedatter Graff

Pasientombud i Telemark Vigdis Mariedatter Graff er ikke overrasket over resultatene.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Per Urdahl

Klinikksjef ved medisinsk klinikk på Sykehuset Telemark Per Urdal sier de har fått lite klager på samhandlingen, men er enig i at de kan bli bedre til å informere om tiden etter behandlingen.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK
– Sykehusene i Telemark skiller seg lite fra resultatene fra resten av landet. Det at mange ønsker bedre samarbeid mellom sykehusene og kommunene, er noe som går igjen, sier Anne Mette Bjerkan i kunnskapssenteret til NRK.

Cirka halvparten av pasientene som har svart på undersøkelsen ved Sykehuset Telemark, sier at de har erfaringer med at sykehuset ikke har samarbeidet godt nok med kommunen.

Ikke overrasket

– Denne undersøkelsen understreker det vi i pasientombudet har påpekt i årsrapportene i flere år, sier Graff.

Totalt har 693 pasienter ved Sykehuset Telemark svart på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på litt over 50 prosent. Graff mener at det er nødvendig å planlegge perioden etter behandlingen tidlig.

– Det bør undersøkes grundig hva pasienten skrives ut til. Hvordan er leiligheten, er det mulig å bo der med den sykdommen? Hvilke tiltak må gjøres? Hvilken oppfølgning for pasienten, og hvem skal gjøre dette, etterspør Graff.

Har en jobb og gjøre

Klinikksjef ved medisinsk klinikk på Sykehuset Telemark Per Urdal mener at samarbeidet mellom kommunene er ganske godt, men at det kanskje ikke alltid kommer fram til pasientene. Når det gjelder tiden etter behandlingen er Urdal enig i at de har en jobb å gjøre.

– Dette er et område hvor skoen trykker, og hvor vi helt klart har et forbedrings-potensial. Dette må vi jobbe med ovenfor våre ansatte sånn at de også har med det perspektivet når pasientene reiser hjem etter behandlingen, sier Urdal.