Påmelding for hummerfiske

Fiskeriminister Per Sandberg freder all stor hummer langs Skagerrak-kysten og innfører obligatorisk registrering av alle fiskere i håp om at det vil styrke den hardt pressede hummerbestanden. – Det er bred enighet om de nye tiltakene, sier Sandberg.