Hopp til innhold

Dyster jakt i skogen på Nøtterøy

På en av de dystreste datoene i nyere norsk historie, innledet arkeologer i dag søk etter makabre krigsminner i skogen på Nøtterøy.

Vestfold fylkeskommune jakter på anonyme krigsgraver på Nøtterøy.

En anonym henvendelse til Vestfold fylkeskommune er årsaken til at vi trasker gjennom den regntunge skogen, ikke så veldig langt fra Oserød skole. Arkeolog Cathrine Engebretsen forteller om en mann som i 69 år har holdt tett med sin historie, om det han opplevde de siste ukene av 2. verdenskrig.

Tidsvitne

Det handler om noe så sjeldent som et tidsvitne. En guttunge som så en gruppe tyskere grave en grav i skogholtet, - før de jaget ham vekk.

- Opplevelsen gjorde sterkt inntrykk, og selv om det er lett å glemme ting som skjedde for snart 70 år siden, husker han godt hendelsen. - Historien hans er troverdig, sier Engebretsen.

Tipseren selv ønsker ikke kontakt med pressefolk, og for ham har det vært en lang prosess å fortelle om graven. Eller gravene,- for det er TO anonyme graver i samme område.

(Saken fortsetter under bildet)

Leter etter anonyme krigsgraver

Cathrine Engebretsen (f.v.), Christina Einwögerer og Vibeke Lia fra Vestfold fylkeskommune leter etter anonyme krigsgraver på Nøtterøy.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Anonyme

Den andre graven ligger bare hundre meter fra den første. Også den er omgitt av mystikk, - for her ble det lagt blomster i årene etter krigen. Kanskje av noen som visste noe om den gravlagte, eller som bare ønsket å vise den døde respekt.

Fordypninger i skogbunnen er de eneste indikasjonene på gravenesom vitnet har vist arkeologene. Skogbunnen er myk, - et tegn på at noen har gravd her.

Men hvem ligger i de anonyme gravene?

- Er det tyskere, så er det svært overraskende, sier Cathrine Engebretsen. Hun mener i stedet det kan være russiske fanger, som arbeidet på den store kanon-installasjonen i nærheten.

Trenger hjelp

Prosjektkoordinator Anitra Fossum i fylkeskommunen ber folk som har informasjon om gravene ved turstien på Bergsøen om å ta kontakt med Cathrine Engebretsen. De kan være tidsvitner, eller folk som har hørt historier om gravene fra andre.

I dag ble det gjort forundersøkelser på de antatte gravstedene, og i løpet av sommeren går arkeologene i gang for å finne ut hva de to gravene inneholder.

Leter etter krigsgraver

Dette er en av de anonyme krigsgravene som Vestfold fylkeskommune ønsker mer informasjon om.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK