På frierferd i Storbritannia

Nei til EU-lederen har vært hos britene for å snakke om fordeler ved å stå utenfor Den europeiske union. For øyeblikket er det flertall for at Storbritannia skal melde seg ut.

Kathrine Kleveland

Det er en fordel også for Norge om Storbritannia melder seg ut av EU, mener Nei til EU-leder Kathrine Kleveland.

Foto: Kjell Arnestad

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland har kommet hjem igjen til gården i Holmestrand etter at hun nylig var i England for å snakke om det å stå utenfor EU.

– Det er en økende EU-skepsis i flere land. Euroen sliter og vi ser en flyktningkrise som EU-landene håndterer ulikt, mener hun.

Skrevet i engelske aviser

David Cameron har lovet britene å holde folkeavstemning om medlemskapet innen 2017. Nylig sa 43 prosent av britiske velgere at de ønsker landet ut av EU, mens 36 prosent vil forbli i EU.

Det er bakteppet for at Kleveland har vært invitert til å skrive i Daily Telegraph og Sunday Telegraph, og forrige helg var avisa The Sun på besøk på Nei til EU-kontoret.

Spurte om fordeler utenfor EU

Under London-besøket har hun møtt parlamentspolitikere, en partileder og representanter for et par fagforeninger.

– Flere ville vite om fordelene ved å stå utenfor EU. Og de lurte på hvordan vi organiserte oss foran folkeavstemningen om EU i 1972 og 1994.

Kleveland har fått flere spørsmål om hvordan "annerledeslandet" Norge fungerer, og da har hun blant annet trukket fram gode velferdsordninger og at vi har en egen landbruks- og fiskeripolitikk.

Også fra nei-siden

Nei til EU-lederen synes det var på sin plass å få fram flere argumenter om det å stå utenfor EU.

– Både Børge Brende og Espen Barth Eide har vært i Storbritannia og advart mot å gå ut av EU, så jeg synes det var moro å få fram noen argumenter fra den andre siden også.