Over 70 prosent dør – denne fikk en ny sjanse

– Vi mennesker gjør så mye galt med naturen og dyra, så da er det fint å gi noe tilbake til naturen ved å hjelpe, sier biolog Thilma Wischuf.

En ung hønsehauk har bodd i boden til biolog i Kragerø

Hønsehauken ble sluppet fri etter å ha bodd i boden til biolog Thilma Wischuf i Kragerø.

– Jeg fikk en telefon fra ei venninne om en hauk som ikke kunne fly. Hauken forsøkte å ta ei høne, men så havnet den i hønsenettingen, forteller er biolog Thilma Wischuf.

Haukungen var for svak til å fly. Biologen tok den til seg og matet den i flere dager.

– Hauken var heldig. Jeg tok kontakt med en jeg kjenner som har gjort dette flere ganger, og rådførte meg med han. Han sa hva jeg skulle gjøre, og jeg gjorde det.

Hauken ble boende i boden til biologen til den ble sterkere.

Hønsehauk

NY SJANSE: Den unge hønsehauken tabba seg ut, og ble sittende fast i nettinggjerdet. Hos biologen i Kragerø fikk den en ny sjanse.

Foto: Per Ole Halvorsen

Høy dødelighet

Det er ikke første gang en slik hendelse skjer. Ifølge Norsk Ornitologisk Forening skjer det ofte at unge hønsehauker havner i livstruende situasjoner.

– Hønsehauker har en tendens til å rote seg inn i hønsenettinger. Vi hører om en del hønsehauker som havner i problemer på denne måten, sier generalsekretær for Norsk Ornitologisk Forening, Kjetil Aadne Solbakken.

Ifølge både biologen og Norsk Ornitologisk Forening er det over 70 prosent av unge hønsehauker som dør det første leveåret. Foreningen henviser til fagboken Norsk ringmerkingsatlas.

Det er nemlig mange problemer som oppstår det første leveåret etter at moren har forlatt dem.

– Enten så sulter de i hjel fordi de ikke klarer å jakte godt nok, eller så kan de havner i ulykker i forbindelse med jakt.

– Kan det bli et problem at så mange haukunger dør?

– Det er ikke et problem i det hele tatt. Dette er naturens gang. Hønsehauken lever et hardt liv og går en hard skole. De som overlever, er jo de som blir hekkefugler, sier Solbakken.

Stor opplevelse

Biolog Thilma Wischuf forteller at han og hauken har blitt gode venner. Og dette er en opplevelse han aldri vil glemme.

– Vi mennesker gjør så mye galt med naturen og dyra, så da er det fint å gi noe tilbake til naturen ved å hjelpe. Jeg føler hauken allerede har blitt vant til meg.

Etter flere dager med mat og omsorg, ble hauken frisk og tiden var inne for å slippe den fri.

Biologen sier det er vemodig å skille lag, men at nå må haukungen skaffe mat selv.

– Det har vært en stor opplevelse å ta vare på den. Jeg håper virkelig den vil klare seg.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Vigdis Hella

Vigdis Hella gir deg kveldens nyheter fra fylket

Vigdis Hella gir deg kveldens nyheter fra fylket