Over 66 000 våpen på avveie i Norge

Per 5. desember var 66 368 skytevåpen registrert på avdøde personer i Norge, melder VG. Hvor våpnene befinner seg, vet ikke politiet. Innlandet er, med 14 553 våpen registrert på død eier, det politidistriktet som har flest våpen på avveie. De er tett etterfulgt av politidistriktene Øst og Sør-Øst. Med unntak av Svalbard, er det færrest våpen på avveie Troms.