– Elbilene må kastes ut av kollektivfeltet

Over 40 prosent av bussjåførene i Norge sier de ofte er forsinket på ruten de kjører. Elbilene får delvis skylda. Sjekk ditt fylke her.

Elbiler i kollektivfelt

KOLLEKTIV: Elbiler kjører i kollektivfeltet.

Foto: Anders Fehn / NRK

I en undersøkelse fra Yrkestrafikkforbundet sier 42,2 prosent av bussjåførene at de ofte er forsinket på ruten de kjører.

Verst ut kommer Telemark. 60 prosent av avgangene er forsinka, ifølge undersøkelsen.

– Jeg synes ikke noe om det i det hele tatt. Vi ønsker å samarbeide med staten om mulige forbedringer, så bussene ikke står så mye i kø, sier Fylkesordfører i Vestfold og Telemark, Terje Riis Johansen til NRK.

De fleste steder i landet er det fylkeskommunen som drifter eller eier busselskapene.

– Fjern elbilen

Leder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes, mener tallene er uforsvarlig høye.

– Om en buss med 50 passasjerer er 10 minutter forsinket, tilsvarer det mer enn en arbeidsdag med venting.

Klungnes er selv bussjåfør og de krever at flere tiltak blir gjort for å bedre situasjonen.

I mange byer trenger vi flere kollektivfelt og signalprioritering av kollektivtrafikk i lyskryss. Elbilene må kastes ut av kollektivfeltet slik at bussene ikke blir stående og stampe, mener Klungnes.

Jim Klugnes

KRITISK: Jim Klugnes i Yrkestrafikkforbundet.

Foto: Yrkestrafikkforbundet

Samkjøring

Nestleder Petter Haugneland i Norsk elbilforening, sier det i mange tilfeller er det den generelle trafikken som forårsaker kø.

Han peker på at kø oppstår ved inn- og utkjøringer som ofte krysser kollektivfeltet, og at det ikke er elbilene i seg selv som skaper køen.

Han tror at å endre trafikkmønsteret i kryss som hindrer busser i kollektivfelt, kan være en løsning.

– I Oslo har vi foreslått og det ble innført krav om samkjøring for å kunne kjøre i kollektivfeltet med elbil. Det har fungert godt til nå som en mellomløsning.

Haugneland er enig i at bussene må prioriteres og mener det må gjøres trafikkmålinger.

– Elbilandelen varierer stort i ulike deler av landet så dette må vurderes lokalt.

Lite realistisk

Ifølge forbundet legger fylkeskommunen inn urealistiske rutetider på flere av rutene.

– Svært mange rutetider beregnes ut fra forutsetningen om bare, tørre veier og ingen andre biler på veien. Er det veiarbeid, omkjøring og permanente køer, legges ikke dette inn i rutetidene.

– På flere ruter er bussene «dømt» til å bli forsinket før de har begynt å kjøre. Da lurer man passasjerene og skaper unødig stress for sjåførene, sier Klungnes.

Fylkesordfører Terje Riis Johansen, mener de legger opp til realistiske rutetider.

– Det er målet, men det er litt forskjell på permanente utfordringer knyttet til rushtrafikk og veiarbeid. Å legge inn litt mer tid på rutene er en vurdering vi må gjøre, sier Terje Riis Johansen.

Undersøkelsen er gjort blant Yrkestrafikkforbundets medlemmer. Mer enn 1.500 bussjåfører sendte inn svar i perioden sommer/høst 2019.

Analyse og rapport er utarbeidet i samarbeid med Netigate.