Øvelse stenger vei

I Sandefjord er fylkesvei 275 Lingelemveien stengt mellom Bottenveien og Feensveien like ved Torp flyplass på grunn av en øvelse. Veien ventes åpnet rundt klokken 11.30, men det er usikkert. Det er omkjøringsmulighet via Raveien eller Råstadveien. Det er blant annet brannvesenet og vegvesenet som deltar i øvelsen, og scenarioet er en alvorlig trafikkulykke.