Ornitologer: – For lett å gi lov til å fjerne måker

Norsk Ornitologisk Forening mener det er et stadig problem at kommuner gir lov til å gripe inn overfor måker.

Måker

Norsk Ornitologisk Forening mener det ofte gis tillatelser til tiltak mot måker som ikke fungerer. De ber om forebyggende tiltak fremfor eksempelvis punktering av egg.

Foto: Anne Ognedal / NRK

– Måker har fått et dårlig rykte, blant noen. Derfor er det nok litt lett å si ja til å fjerne måker.

Det sier Jørn Helge Magnussen som er styremedlem i Norsk Ornitologisk Forening avdeling Telemark.

Jørn Helge Magnussen

Det er for lett å gi tillatelse til å fjerne dyr man ikke nødvendigvis ser nytten av, sier Jørn Helge Magnussen.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

Nylig sendte foreningen en klage til Skien kommune, etter at kommunen gav Sykehuset Telemark tillatelse til å punktere måkeegg og flytte måkeunger som faller ned fra sykehusets tak.

Foreningen mener for mange kommuner gir tillatelser til å gripe inn overfor måker som oppleves som problematiske.

Vil ha strammere regelverk

Skien kommune opplyser at de mottar mange klager om måker i byen. Kommunen har tidligere vært svært restriktiv med å gi lignende tillatelser, men valgte å gi sykehuset lov til visse tiltak fordi sykehuset opplever måkene som svært problematiske. Det forteller Trond Indrebø ved Grenland Landbrukskontor.

– Vi opplever ikke at vi ikke burde ha gitt tillatelsen, men nå har Norsk Ornitologisk Forening påklaget dette og det er jeg glad for. Saken havner mest sannsynlig hos Fylkesmannen og da får de avgjøre hvem som har rett, sier Indrebø.

Trond Indrebø

Trond Indrebø ved Grenland Landbrukskontor ønsker seg en oppklaring rundt reglene for måkefelling.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

Tillatelse til inngripen skal gis med hjemmel i Forskrift om felling av skadegjørende vilt og Naturmangfoldloven.

Magnussen, i Norsk Ornitologisk Forening, mener lovene gir for mye rom for tolkning.

– Mange tenker fornuftig rundt dette, men vi er nødt til å ha et rigid lovverk på måkefelling. Mange irriterer seg nok såpass mye over måker at de griper inn litt for mye, sier han.

Sykehuset Telemark opplyser at de hittil ikke har iverksatt tiltakene de har fått tillatelse for, og at de jobber forebyggende for å prøve å hindre at måkene slår seg ned på sykehusets tak.

Mørke tall for måkebestanden

NRK har tidligere fortalt om at måker tilsynelatende er på vei til å forlate kysten til fordel for byer og tettsteder. I byene finner de mat og trygge hekkeplasser.

Norsk institutt for naturforskning startet for kort tid siden en kampanje der de ber folk i byer om å telle måker, for å få en oversikt over hvor mange måker som bor i bynære strøk.

I forrige uke fortalte NRK om at Statens naturoppsyn nå setter opp minkfeller langs kysten for å prøve å redde måkebestanden.

Statens naturoppsyn har satt ut minkfeller i skjærgården i Telemark i et forsøk på å prøve å redde årets kull av kysthekkende fiskemåker. En mink kan ta et helt årskull av måker.

Det er disse tallene Norsk Ornitologisk Forening bekymrer seg over, og som er bakteppet for at de kritiserer kommunene for å gi tillatelser til inngripen.

– Jeg tror folk vil synes det er kunstig hvis lyden av måker forsvinner fra kyst og by, sier Magnussen.