Orklasjef tror på butikkfusjon

Orkla tror det nå går mot en fusjon mellom dagligvarekjedene Coop og Ica.

Peter Ruzicka

Orklas konsernsjef tror ICA og Coop fusjonerer i 2015

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

På Dagligvareleverandørenes Forening sitt høstmøte i Tønsberg forteller Ruzicka til NRK.no at han regner med at dagligvarekjedene fusjonerer.

– Jeg føler meg ganske sikker på at det går den veien, sier konsernsjefen.

Han understreker at det ikke er slått fast og at det er konkurransetilsynet som avgjør. Likevel tipper han at en fusjon er i havn sommeren 2015. Ruzicka tror ICA enten får til fusjonen eller må trekke seg helt ut av markedet.

– Da står man likevel igjen med tre aktører.

Reitangruppen (Rema 1000), Norgesgruppen, ICA gruppen og Coop Norge regnes som de store innenfor dagligvarer i Norge i dag.

Listhaug vil ha konkurranse

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug gjestet også konferansen i Tønsberg. Hun var klar på at regjeringen mener det allerede er for stor maktkonsentrasjon i den norske matvarebransjen.

– Ja, jeg mener det. Vi har få og veldig mektige kjeder som styrer dagligvaremarkedet. Derfor jobber regjeringen med å finne nye måter å regulere dette på, som kan gi økt konkurranse.

– Og denne storfusjonen som alle lurer på i matvarebransjen hva mener du om den?

– Generelt sett har jeg sagt at jeg er bekymra for konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. Når det gjelder den konkrete saken så er det ikke naturlig at jeg kommenterer den, sa Listhaug og henviste til konkurransetilsynet.

Ikke bare mangel på konkurranse

Orkla-sjefen mener det ikke bare er mangel på konkurranse som fører til høye matvarepriser i Norge.

– Man har vel sammenliknet matvareprisene i Norge med andre land og konkludert med at matvarene er vesentlig høyere i Norge. Da konkluderer man med at noe av grunnen er mangel på konkurranse på dagligvarekjeden. Jeg tror det er veldig mange faktorer som påvirker dette, vi har også et særnorsk høyt kostnadsnivå. Så det er mange faktorer, det er ikke bare mangel på konkurranse.

I dialog med Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet har foreløpig ikke fått noen melding om fusjon mellom ICA og Coop, og Konkurransedirektør Christine Meyer sier det vil ta tid for tilsynet å komme med sin avklaring. Tilsynet er i samtaler med selskapene om en meldingen som skal komme.

Christine Meyer

Konkurransedirektøren sier det tar 70 dager å behandle en melding om fusjon

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

– Når vi har fått meldingen har vi 70 dager på å varsle ICA og Coop om hvorvidt de får lov til å fusjonere, hvorvidt de ikke får lov til å fusjonere, eller om de får lov til å fusjonere med avhjelpende tiltak, for eksempel ved å selge butikker.

– Hva teller for og imot å tillate en fusjonering?

– Det er viktig å se på at vi da vil gå fra fire til tre, og hvilken betydning har det for konkurransen. Vi må også se på konkurransen der forbrukerne handler, de lokale markedene. Dessuten må vi se om det blir lettere å koordinere seg for de gjenværende dagligvareaktørene, og om det har negativ virkning for konkurransen.