Ordførerkandidat tiltalt for manglende bokføring

Tone Bjørnli (V) har vært styreleder i flere av firmaene til en mann som har vært involvert i over 20 konkurser. Nå er hun tiltalt fordi noen av firmaene droppet bokføringen.

Tone Skalpe Bjørnli

Ordførerkandidat for Venstre og advokat Tone Skalpe Bjørnli.

Foto: Arne Johan Furseth / ØYENE

Advokat Tone Skalpe Bjørnli topper lista til Færder Venstre.

I en årrekke har hun hatt oppdrag for konkursrytter Marius Vidar Jensen. Han har vært involvert i mer enn 20 konkurser i løpet av 20 år.

Nå er Bjørnli tiltalt for manglende bokføring i flere av disse firmaene. Dersom Bjørnli blir funnet skyldig, kan hun straffes med bot eller fengsel i inntil to år.

Bjørnli mener hun ikke har gjort noe galt.

Anders Brosveet fra advokatfirmaet Elden er Bjørnlis forsvarer. Han forteller at Bjørnli har mast om at Jensen skulle levere regnskapene. Spørsmålet er om hun har mast nok.

Vi jobber med å kartlegge situasjonen i selskapene i den aktuelle perioden. Målet er å vurdere om hun kan klandres strafferettslig for forsinkelsen, eller om hun fratrådte som styreleder i tide, sier Brosveet.

Luksusbåt skapte problemer

Bjørnli har bistått konkursrytter Jensen både som advokat og styreleder i flere av selskapene hans. I et av dem, Seth AS, endte det med full krangel og millionkrav.

Jensen hadde da fått sin tredje konkurskarantene. Likevel fikk han være prosjektleder for boligbyggingen til firmaet.

Etter en stund stoppet det hele opp. Eieren oppdaget senere at Jensen hadde overført penger til eget firma og kjøpt en luksusbåt, slik NRK fortalte i februar.

Jensen hevder selv at dette var tilbakebetaling av et lån til en onkel. Men Seth AS mente de tapte flere millioner. Firmaet mente også at Bjørnli kjente Jensens konkurshistorie godt, og gikk til sak. Noen rettssak ble det ikke.

Bjørnli var forsikret. Forsikringsselskapet AIG valgte å gi Seth AS 6 millioner kroner i erstatning.

I dag fastholder Bjørnli at alt har gått rett for seg ved kjøpet og salget av båten. Hun har ikke svart på NRKs ønske om dokumentasjon på dette.

Nå har politiet tatt ut tiltale mot Bjørnli for brudd på bokføringsloven i selskapet som kjøpte luksusbåten. I tillegg er hun tiltalt for det samme i tre andre Jensen-selskaper.

Bjørnli har hele tiden avvist at hun har gjort noe galt. Jensen mener også at alt har gått rett for seg.

– Ingen sammenheng

Marius Vidar Jensen

Marius Vidar Jensen har ikke betalt skatt til Norge de siste årene. Jensen mener det er feil, men har ikke dokumentert dette.

For Bjørnli er det uforståelig at forsikringsselskapet betalte ut millionbeløpet.

– Jeg mener det ikke er noe sammenheng mellom det tapet som er påført Seth AS og den utbetalingen AIG gikk med på, sier hun.

Hun mener det var helt galt å inngå forliket uten at hun selv fikk forklart seg. I en e-post fra Bjørnli står det:

«Kravet baserte seg blant annet på at det skulle være utbetalt ureglementerte beløp fra prosjektenes byggelånskonto. Hvordan jeg kan påstås å være ansvarlig i forhold til dette er det vanskelig for meg å forstå.»

Hun tilføyer at utbetalinger fra byggelånskonto skjer etter takst, og at det ikke skal være mulig å få utbetalt penger for arbeid som ikke er utført.

Advokatenes vokter

Samtidig med dette har Bjørnli sittet i advokatenes Disiplinærnemnd. Fra 2013 til og med 2018 har hun dømt advokater for brudd på etiske regler.

Alle advokater som får en plass her, blir foreslått av Advokatforeningen. Generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith, kan ikke svare på om Bjørnli hadde blitt foreslått i dag.

Bjørnli mener hun ikke har gjort noe som diskvalifiserer henne for dette vervet.

«De advokatene som sitter i nemnden driver sin ordinære advokatvirksomhet samtidig, og strenge habilitetsregler gjelder dersom inhabilitet oppstår. Jeg har aldri brutt disse reglene» skriver hun i en e-post.

Venstres ordførerkandidat

Denne høsten stiller Bjørnli også som Venstres ordførerkandidat i Færder kommune. Her har hun fungert som folkevalgt for Venstre og sittet i hovedutvalget for helse i en periode allerede.

På spørsmål om hva denne saken vil ha å si for hennes troverdighet som politiker, svarer hun følgende i en e-post til NRK:

Jeg mener at jeg ikke har gjort noe klanderverdig. Jeg påtok meg en oppgave jeg av ulike grunner utenfor min kontroll ikke klarte å gjennomføre. Hva denne saken betyr for min troverdighet som politiker, kan jeg ikke svare på.

Hun skriver også at hun ikke føler behov for å forsvare at hun har bistått en klient som har gått konkurs. Det er en del av jobben, skriver hun.

Jensen er i dag under etterforskning. Politiet undersøker blant annet kjøpet av luksusbåten. Han avviser at han har gjort noe galt.