Ordføreren kaller det forfalskning

Kommunevåpenet til Sandefjord er feil på grenseskiltet på Raveien ved Tassebekk. Murkronen er fjernet. – En misforståelse, sier byggelederen i veivesenet.

Feil kommuneskilt

Her mangler murkronen på toppen av våpenskjoldet.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Det er Statens vegvesen som har satt opp skiltet.

Mange murkroner er fjernet fra kommunevåpnene

Tidligere fjernet veivesenet murkronen på toppen av kommunevåpnene på noen kommunegrenseskilt rundt om i landet. Bakgrunnen var at kommunevåpenet ble for lite synlig med en slik krone.

Da ble det mange som reagerte. Flere kommuner, blant disse Sandefjord, har en murkrone på toppen av kommunevåpenet. Noen kommuner benytter ikke lenger denne kronen og nyere kommunevåpen har ikke slik krone.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Riktig kommunegrenseskilt til Sandefjord

Dette er korrekt gjengivelse av kommunevåpenet til Sandefjord

Foto: Yngve Tørrestad. / NRK

Ikke endret kommunevåpenet

– Vi har ikke gjort noen endringer i vårt kommunevåpen, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch i Sandefjord. Vi er veldig stolte av dette.

– En annen gjengivelse enn den offisielle er en forfalskning, sier ordføreren.

Han tror det må bero på en misforståelse og forventer at det blir endret.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Produsenten må ha misforstått

Byggeleder Anne Stine Johnson som har hatt ansvar for utbedringen av Raveien sier, de aldri har hatt til hensikt å bruke et annet kommunevåpen enn det offisielle til Sandefjord kommune.– Det må være produsenten som har sett den aktuelle varianten på Internett, der kommunevåpenet er gjengitt uten krone flere steder. Vi skal ta dette opp med produsenten og få laget et nytt skilt rett over påske, sier Johnson.

Anne Stine Johnson

Anne Stine Johnson

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Riktig på andre veier

Lenger sør, på grensen mellom Larvik og Sandefjord ved Langåker, er det riktige kommunevåpenet benyttet både på E18 og Raveien. Det er også riktig på alle andre kommunegrenseskilt inn til Sandefjord.

Sandefjord kommune har også det offisielle våpenet på flere vegger på Rådhuset i byen, og på jernbanebroen over Sandefjordsveien ved Tempokrysset.

Håndbok 050 Trafikkskilt

Vegdirektoratets Håndbok 050 inneholder tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming av offentlige trafikkskilt. Skiltnormalen fastsettes av Vegdirektoratet med hjemmel i skiltforskriften.

Der står det blant annet:

"Fylkes- og kommunevåpen gjengis i samsvar med vanlig bruk av våpenet.
Sølv og gull kan erstattes av hvitt og gult. Våpenet kan plasseres på
et rektangulært, hvitt felt dersom våpenets bunnfarge gir dårlig kontrast
eller harmonerer dårlig med skiltets blå bunnfarge. Ved behov er
Riksarkivet rådgivende instans."

Vikingskip, hval og murkrone

Sandefjord kommunes våpen er et skjold med gull i bunn. Symbolene er et vikingskip med stripet seil og en hval i bue over skipet. På toppen er det den karakteristiske murkronen.

Skjermdump Sandefjord kommunes nettside

På Sandefjord kommunes nettside har de blant annet kommunevåpenet slik det skal være. Vi har ikke endret noe, sier ordføreren. (Skjermdump)