Hopp til innhold

Vil ha slutt på politisk herjing med skolene

SKIEN (NRK): Forslaget om strukturendringer i den videregående skolen i fylket lager debatt i fylkesutvalget. Elever, foreldre og ansatte har sittet på nåler lenge nok, sier Gunn Marit Helgesen.

Fylkesutvalget, november 2015

FYLKESUTVALGET: Det 15 personer store fylkesutvalget tar i dag stilling til den videregående skolestrukturen.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

Det nye fylkesutvalget møtes for første gang i dag, og den første saken de har til behandling, er hvordan den videregående skolen skal organiseres.

Hovedutvalget for kompetanse foreslo tidligere i november å legge ned Vest Telemark videregående skole, avdeling Seljord. Opposisjonen mente det var en dårlig ide, og i helga bestemte representantskapet i Arbeiderpartiet å beholde Seljord videregående, samtidig som man ønsker en bred utredning av skoletilbudet neste år.

Gunn Marit Helgesen

Gunn Marit Helgesen fra Høyre ønsker forutsigbarhet i skolestrukturen.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Forutsigbarhet

Gunn Marit Helgesen fra Høyre tok ordet på vegne av opposisjonen, og sa det er viktig å gi skolene forutsigbarhet. Hun reagerer på posisjonen sitt forslag om å utrede skoletilbudet.

– Det er bare to år siden vi hadde en tilsvarende utredning, hvor konklusjonen ble å la Seljord videregående bestå. Vi kan ikke la elever, foreldre og ansatte sitte på nåler ved å ha utredninger hele tiden, vi må gi skolen forutsigbarhet.

Leder i hovedutvalg for kompetanse, Maja Foss Five, sa at utvalget hadde tatt hensyn til rammene i budsjettet.

Maja Foss Five

Leder i hovedutvalg for kompetanse, Maja Foss Five mener en utredning av det helhetlige skoletilbudet i Telemark er viktig.

Foto: Christina Førli Aas / NRK

– Vi må ta realitetene inn over oss. Vi ønsker også å la den videregående skolen i Seljord bestå, men elevtallet går ned, og vi må gi skolene det handlingsrommet de ber om. For å kunne gjøre det, bør vi ha en utredning.

Verdivalg

Helgesen sier alle er opptatt av kvalitet i skolen, men setter spørsmålstegn ved hva som er kvalitet.

– For oss er det en kvalitet at det er et skoletilbud i hele fylket, nærhet er viktig, sier Helgesen.

Frp-leder Knut Morten Johansen understreker at de ulike forslagene skal behandles i de ulike partiene, før Fylkestinget tar stilling til saken i desember. Siste ord er med andre ord ikke sagt i denne saken.