Opphever omstridt vedtak

Saksbehandling om forbrenningsanlegg er mangelfull, mener fylkesmannen.

Slagentangen
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Fylkesmannen i Østfold setter foten ned for et planlagt forbrenningsanlegg for avfall ved Slagentangen i Tønsberg. Det er andre gang Fylkesmannen i Østfold opphever Tønsberg kommunes reguleringsplan for området, og begrunnelsen er at konsekvensutredningen er mangelfull. Fylkesmannen i Østfold fikk anken fra beboere og organisasjoner til behandling fordi Fylkesmannen i Vestfold hadde vært med i saksbehandlingen som førte til vedtak i Tønsberg bystyre.

Sjikanert etter søppelavgjørelse

Jubler over nei

Sviende kritikk

Naboer i området og organisasjoner har jobbet mot etablering av et forbrenningsanlegg. En av naboene som har jobbet mot planene, Øyvind Trygstad, er naturlig nok glad for vedtaket.

- Det er veldig spesielt at en reguleringsplan oppheves to ganger. Tønsberg kommune har jo overhode ikke tatt hensyn til våre merknader, og nå får vi jo full uttelling. Samtidig er dette også en sviende kritikk mot Fylkesmannen i Vestfold som har godkjent saken med et så mangelfullt innhold.

Trygstad mener at dette bør få konsekvenser.

- Jeg ser på dette som grov tjenesteforsømmelse fra ansatte i Tønsberg kommune, og mener bestemt at man må gå en runde for å se hvordan de opptrer i tilsvarende saker.

Tilbakeslag for fjernvarme

Vedtaket fra Fylkesmannen i Østfold er et alvorlig tilbakeslag for planene om et forbrenningsanlegg ved Slagentangen som kan gi alternativ energi til Essoraffineriet og fjernvarme til deler av Tønsberg.

Ordfører Petter Berg i Tønsberg kjenner ikke avslaget i detalj, men sier at saken må behandles på nytt.