Hopp til innhold

Opphever frifinnelse av falsk forklaring

Høyesterett har opphevet frifinnelsen av kvinnen som sa hun var søsteren til Westgate-terroristen Hassan Abdi Dhuhulow fra Larvik.

Hassan Dhuhulow i Westgate
Foto: HO / AFP

Kvinnen vokste opp i samme storfamilie som Hassan Abdi Dhuhulow fra Larvik. Som liten ble hun fortalt at Hassan var hennes bror. Da hun kom til Norge som 9-åring var dette en av forutsetningene i hennes søknad om statsborgerskap.

Ville sammenligne Hassan og kvinnens DNA

Politiet i Norge ønsket å snakke med familiemedlemmer av Hassan Abdi Dhuhulow da han var mistenkt for å være en av terroristene som skjøt og drepte mange ved kjøpesenteret Westgate i Nairobi i Kenya.

Kvinnen hevdet i flere avhør at hun var biologisk søster til Hassan. Politiet ønsket DNA av henne for om mulig å slå fast om Hassan faktisk var en av terroristene. Senere innrømmet hun at hun likevel ikke var biologisk søster, men har forklart at det var på grunn av at hun var redd for tap av anseelse i det somaliske miljøet.

Kan likevel bli frifunnet

Dette betyr at saken blir sendt tilbake til lagmannsretten for ny behandling. Advokat Solveig Høgtun ved advokatfirmaet Elden håper likevel på en frifinnelse der.

Grunnen er at en ny lov da vil komme til anvendelse. I dommen fra Høyesterett blir det slått fast saken da må bedømmes etter loven fra 2005 som trer i kraft 1. oktober 2015.

I dommen står det: «Etter den nye loven vil altså straffrihetsgrunnen også omfatte andre forhold enn det som kan sies å angå en persons moralske, eller «sosiale», omdømme. Utlendingsrettslige vedtak som tap av statsborgerskap og utvisning vil etter omstendighetene kunne innebære «vesentlig velferdstap».

Ifølge høyesterettsdommen vurderer Utlendingsdirektoratet «å trekke tilbake kvinnens statsborgerskap som følge av de uriktige opplysningene som tidligere ble gitt om hennes slektskapsforhold».