Ønsker tryggere vei til ny idrettshall

Foreldre er sinte på kommunen da det skal bygges en ny idrettshall uten å lage gangfelt langs en trafikkert vei.

Haukerødkrysset

FARLIG VEI: Foreldre er sinte for at veien fra Haukerødkrysset til Runarhallen, ikke er trygg nok for de mindre fotgjengerne.

Foto: Helena Rønning / NRK

– Det vi bekymrer oss for er all trafikken og at det er veldig uoversiktlig her i Haukerødkrysset og veien inn til Runarhallen, sier Veronika Vestly Moholt.

Hun er en bekymret forelder når de yngre skal gå langs Klavenesveien fra Haukerødkrysset, til Runarhallen.

Nå håper hun kommunen ser på flere tiltak for å gjøre Haukerødkrysset tryggere.

– En ide er å lage undergang i Haukerødkrysset. For der har du jo biler som kommer i fire forskjellige retninger, og det er ikke alltid like lett, for eksempel for en førsteklassing å ta vurderinger her, sier hun.

Veronika Vestly Moholt

ØKT TRAFIKK: Veronika Vestly Moholt er bekymret for økende trafikk. Her sammen med sønnene Eirik og Håvard Vestly Moholt.

Foto: Helena Rønning / NRK

Anbefaler fortau

Statens vegvesen anbefaler at det etableres fortausløsning langs Klavenesveien fra Haukerødkrysset mot idrettsparken. Dette er kjent for Leder i FAU, Tommy Viken, men tror ikke at det kommer til å skje.

– Jeg har hørt dette muntlig, at Statens vegvesen anbefalte det, men at kommunen ikke ser noen grunn til å gjøre flere tiltak, forteller han.

Rådmannen i Sandefjord kommune, Gisle Dahn tror ikke at planprosessen vil bli forsinket av reaksjonene til naboene, og at forslaget vil legges frem som planlagt. Han forstår likevel frustrasjonen til naboene.

– Jeg tenker det er naturlig at beboere engasjerer seg i en slik sak. De blir jo berørte av dette, og det er da naturlig at de har innspill i prosessen, sier Dahn.

Klavenesveien

KLAVENESVEIEN: Slik ser Klavenesveien ut i dag. Veien fører til Runarhallen, og har ingen fortau.

Foto: Helena Rønning / NRK

Økende problem

På grunn av trafikkstøy, måtte skolegården til Haukerød Skole stenges. Moholt er redd for at dette problemet vil øke ytterligere når det blir økt ferdsel til og fra idrettsanlegget.

– Etter at E18 fikk bomring, så har det blitt en del mer trafikk langs Raveien. Det gjelder også tungtransporten, det merker vi godt, avslutter hun.