- Dagens situasjon fungerer ikke

Representanter for Fagforbundet i Tønsberg kommune mener mye deltid i helse og omsorgstjenesten skaper kvalitetssvikt.

Helse og omsorgsarbeidere jobber mye deltid
Foto: BJØRNFLATEN, THOMAS

Oversikt for 2014 over ansatte i Helse og omsorgsvirksomhetene i Tønsberg viser at 76 % av de ansatte ikke har 100 % stilling.

Det skaper problemer for de ansatte. Trude Halvorsen, tillitsvalgt i Boligtjenesten, mener uønsket deltid gjør arbeidsforholdene utfordrende.

Vanskelig å få fulltidsstilling

Trude Halvorsen

Trude Halvorsen i Boligtjenesten vil ha mindre uønsket deltid.

Foto: William Langevei Kirkevold / NRK

– Arbeidstiden vår blir kortere og kortere og det betyr at vi må jobbe flere dager. Noen må jobbe seks dager i uken for å opprettholde deltidsstilling. Veldig mange går deltid og det er vanskelig å få heltidsstillinger, sier hun.

Fagforbundet legger 23. februar frem en sak for administrasjonsutvalget med forslag om å stoppe uønsket deltid i helse og omsorgstjenesten. Representant for Fagforbundet og hovedtillitsvalgt i Tønsberg kommune, Rune Mathiassen mener det går ut over brukerne.

Mange deltidsansatte må bli kjent med sykehjemmet fra gang til gang. Det blir mindre kontinuitet og det går ut over brukerne og brukernes sikkerhet, sier Mathiassen.

Korte vakter gir dårligere kvalitet på tjenestene

Rune Mathiassen, Fagforbundet

Fokus på kvalitet

Aase Helland Volle i Rådmannens ledergruppe mener pasientenes behov og fokuset på kvalitet gjør at det er mye deltid i sektoren.

– Brukernes behov og kvalitet er det som legger grunnlaget for turnusen i kommunen, sier hun.

Hun mener også at antall ansatte i «uønsket deltid» ikke er så stort som det hevdes.

– De ansatte ønsker ikke å jobbe på tvers av virksomheter eller mer helg, derfor blir de sittende på deltidsstillinger.

Håper noe blir gjort

Rune Mathiassen

Rune Mathiassen i Fagforbundet mener mye deltid fører til dårligere kvalitet på tjenestene

Foto: William Langevei Kirkevold / NRK

Rune Mathiassen ønsker at kommunen gir flere ansatte hele stillinger og fulle vaktlengder.

Våre løsninger gir de ansatte en større trygghet på jobben og de vil ta mer ansvar. Vi vet at slik det er i dag ikke fungerer. Vi håper at arbeidsgiver vi ta i bruk våre løsninger, for vi vet at det vil gi bedre kvalitet på tjenestene.