Har hindret kvinne (30) i flere selvmordsforsøk

LARVIK (NRK:) Mange som trenger akutt psykisk hjelp ønsker å kontakte ambulante akutteam døgnet rundt, men i dag er det umulig i nesten hele landet. Søndre Vestfold akutteam har hindret en 30 år gammel larvikskvinne i flere selvmordsforsøk.

Anonym kvinne om bruken av ambulante akutteam

VIKTIG STØTTE: Denne 30 år gamle Larviks-kvinnen har benyttet seg mye av sitt lokale ambulante akutteam de siste to årene. Hun har i mange år slitt med flere psykiske lidelser, men sier at hun har blitt litt bedre de siste årene.

Foto: Mathilde Torsøe/NRK

– Akutteamet har flere ganger gitt meg den hjelpen jeg har trengt for å ikke ta steget fullt ut. Det er jeg veldig takknemlig for – i hvert fall til tider. Andre ganger tenker jeg at «hvorfor gjorde jeg det bare ikke», sier larvikskvinnen (30), som ønsker å være anonym.

Som svært få akutteam i landet, har Søndre Vestfold akutteam åpent også i helger.

– Det er veldig bra, for det er da jeg trenger dem mest. Kvelder og helger er ofte vanskeligst.

Larvikskvinnen har posttraumatisk stressyndrom, dissosiasjon og tilbakevendende depresjon. Ambulante akutteam er enheter innen spesialisthelsetjenesten som skal yte rask hjelp i psykiske kriser.

En studie fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Akershus universitetssykehus viser at alle intervjuede brukere og pårørende ønsker døgnåpne akutteam – landet rundt. Det ønsker også larvikskvinnen.

– Ambulante akutteam er et mye bedre alternativ enn å dra til legevakta og bli lagt inn.

– Erstatning for psykolog

Cirka halvparten av akutteamene i studien er åpne på dagtid på hverdager, og litt under halvparten er åpne noen timer på kvelden i tillegg. Bare ett team holder døgnåpent.

Teamet i Søndre Vestfold, som er ett av to i fylket, er åpent fra 08–22 alle dager.

– Det er veldig bra at jeg kan nå akutteamet utenom tidene til en psykolog, sier larvikskvinnen.

– Hva snakker du mest med akutteamet om?

– Det handler mye om forslag til ting jeg kan gjøre for å holde meg her og nå, og ikke forsvinne tilbake til i fortida og få flashbacks.

I tillegg til døgnåpne akutteam ønsker også brukere og pårørende i HBV-studien så enkel tilgang til teamene som mulig, altså at de ikke skal trenge henvisning. Det forteller Bengt Karlsson, professor i psykisk helse ved HBV.

– Akutteamet i Søndre Vestfold har strålende åpningstider, men er dessverre mer et unntak enn hovedregelen, sier han.

Organisert svært forskjellig

Ifølge Karlsson er intensjonen med akutteam at de skal hindre innleggelser. Studien viser at teamene landet rundt er organisert svært forskjellig.

– Det er problematisk, og praksisen ved de ulike distriktspsykiatriske sentrene er veldig forskjellig på dette området. Noen steder er til og med teamene lagt ned.

Hege Gulliksrud, leder ved akutteamet i Søndre Vestfold, sier at brukere og pårørende gir dem gode tilbakemeldinger.

– Mange synes det er veldig trygt at vi er til stede utover vanlig åpningstid. Alle som er i behandling hos oss får et telefonnummer de kan ringe i vår åpningstid når som helst.