Hopp til innhold

Omstridt kvikksølv fjernet fra Herøya

På 80-tallet ble Frederic Hauge pågrepet da Bellona ville ta prøver av restene etter Hydros gamle klorfabrikk. Nå er det farlige avfallet gravd opp og fjernet fra tomta på Herøya i Porsgrunn.

Deponi Herøya

Under arbeidet ble det funnet større mengder farlig avfall enn først antatt.

Foto: PRIVAT

En dampveivals kjører over den 2, 5 mål store tomta på Herøya i Porsgrunn. En nyasfaltert plass som snart er klar for utbygging og ny virksomhet. Her lå den gamle fabrikken, som skapte store oppslag og miljøengasjement på slutten av 80-tallet.

Større usikkerhet enn antatt

Hydro solgte nylig Herøya Industripark til Oslo Pensjonsforsikring. I forbindelse med salget ble det bestemt at det farlige avfallet skulle fjernes fra området. Dette til tross for at Hydro brukte 100 millioner kroner på et deponi på tomta, som etter planen skulle løse problemet for all framtid.

Deponi Herøya

Deponiet slik det så ut før arbeidet startet i oktober. Under bakken lagres store mengder kvikksølv.

Foto: PRIVAT

– Det var jo det som var håpet og tanken den gangen, sier assisterende direktør i Hydro, Ole Johan Sagafos.

Ole Johan Sagafos

Ole Johan Sagafos sier det var nødvendig å fjerne avfallet i forbindelse med salgsprosessen.

Foto: Tom Ole Buaas

– Så har det vist seg at usikkerheten har vært noe større enn man trodde. Og usikkerhet er det ikke alltid så gunstig å ha, særlig ikke i en prosess der en stor eiendom skal skifte eier.

Som å åpne en kiste

Flyttingen av kvikksølvet og de andre farlige stoffene har vært planlagt lenge. I september kom tillatelsen fra Miljødirektoratet, og i oktober startet arbeidet med å åpne det gamle deponiet. Ingen visste nøyaktig hva de ville finne.

– Det var som å åpne opp en kiste som du ikke vet inneholdet i, sier prosjektleder Stein Robert Aasheim.

Farlig avfall fjernes

Farlig avfall lastes for transport til NOAHs anlegg i Holmestrand.

Foto: PRIVAT

– Det er ingen tvil om at dokumentasjonen kunne vært bedre. Vi hadde en del bilder og en del innveide menger, men vi fant større mengder enn vi visste om på forhånd. Likevel har vi klart å gjennomføre prosjektet etter planen, sier Aasheim.

Et kapittel som avsluttes

Det omstridte kvikksølvet og resten av de farlige massene er nå fraktet til NOAHs anlegg på Langøya i Holmestrand. Totalt er det 15000 tonn farlig avfall, hvor mye av dette som faktisk er kvikksølv vites ikke.

Det blir dermed avslutningen på en av de store miljøsakene som fikk mye oppmerksomhet i nyhetsbildet på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, mye takket være Bellonas aksjoner.

Deponitomt Herøya

2, 5 mål ligger nå klar til ny industri, etter at deponiet er fjernet.

Foto: Tom Ole Buaas

Det var i 1988 at Bellona aksjonerte mot Norsk Hydros anlegg og krevde å få ta prøver av massene ved den nedlagte klorfabrikken. Hydro nektet dem å ta prøver og Fredric Hauge og de andre aksjonistene ble i stedet fraktet bort av politiet. Flere journalister som dekket aksjonen ble også anmeldt til politiet.

Reportasje fra Dagsrevyen i 1987, før klorfabrikken skulle legges ned.

Når dampveivalsen snart er ferdig på tomta er det ingen synlige spor igjen.

– Det er på mange måter et kapittel i historien om Norsk Hydro på Herøya som nå er over, sier assisterende direktør Ole Johan Sagafos.