Omstridt bygård rives om kort tid

Linaaegården i Sandefjord rives om få dager, bare kommunen får sendt eierne de nødvendige papirene.

Den brannskadde Linaaegården

Så fort eierne får papirene fra kommunen starter rivingen av Linaaegården i Sandefjord.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Den midlertidige fredningen av gården er dermed opphevet av riksantikvaren. Rivingssøknad ble sendt kommunen for lenge siden, og kommunen har godkjent riving.

Gården ble, etter massiv motstand fra krefter som ønsker å bevare den, midlertidig fredet. Det er dette vedtaket har nå riksantikvaren opphever.

Det er Reidar Kristoffersen, som sammen med sine søsken eier Linaaegården.

– Alt er klart for riving, så vi venter ikke lenger enn vi må, sier Kristoffersen.

En pest og en plage

Linaaegården har vært en pest og en plage for familien Kristoffersen fordi det i årevis har vært krefter som har gjort det som er mulig for å hindre at gården forsvinner.

– Jeg orker ikke å tenke på å drive butikk her lenger, sier Kjell Arne Kristoffersen som har startet opphørssalg. Han driver den tradisjonsrike familiebdriften K. Kristoffersen som selger interiørtekstiler, og som ligger tett inntil den brannherjede eiendommen han selv eier sammen med sine søsken.

Leietageren hans har satt opp flagg på balkongen i dag, men selv sier han det ikke er noe å feire. Det har vært for mange nedturer i denne saken, sier han.

Familien Kristoffersen ønsker å utvikle eiendommen til næring og bolig fordi den gamle gården i elendig forfatning.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Naboen flagget

Kjell Arne Kristoffersen har startet opphørssalg av familiebdriften. Leieboeren i 2.etg. har hengt ut ballkongflagg fordi fredningen av Linaaegården nå er opphevet slik at bygget kan rives. Kristoffersen sier han ikke har noe å feire.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Ikke noe å ta vare på

I april i år var riksantikvar Jørn Holme personlig på besøk og så på Linaaegården. Hans konklusjon den gang var også at gården var i en så elendig forfatning at det ikke var noe å ta vare på.

Fylkeskommunen fredet gården midlertidig like etterpå fordi de ville ha en grundig vurdering av eiendommen.

Så brant Linaaegården

Natt til 26. mai brant gården, men brannen ble slukket og et skall med noe innhold står tilbake. Verneforkjemperne stoppet ikke sin kamp av den grunn.

Brannårsaken er ikke kjent, men det var ikke strøm tilkoblet i huset. Det er grunn til å anta at noen har tent på gården med viten og vilje, men ingen er tatt for dette. Politiet er enda ikke ferdig med etterforskningen.

7. september fattet hovedutvalget for plan og areal i fylkeskommunen vedtak i saken om bygningens videre skjebne. Fylkesrådmannen hadde i sin innstilling foreslått å oppheve den midlertidige fredningen. Det ville ikke politikerne.

Hovedutvalget fattet følgende vedtak:

"Med hjemmel i kulturminneloven §§ 15 og 18 gis fylkesrådmannen i oppdrag å iverksette sak med sikte på eksteriørmessig fredning – og krav om gjenreisning/istandsettelse av Rådhusgata 10 (Linaaegården) i Sandefjord".

Riksantikvaren har nå opphevet alle vedtak og gården kan i følge riksantikvar Jørn Holme rives.

Vil vokse som by

Sandefjord er en by som ønsker å vokse og få flere innbyggere, men sliter med en å få til byutvikling på utsiden av sentrum.

– Vi møter et kulturminnevern med riksantikvaren og andre som for eksempel landbruksmyndigheter som jeg liker å kalle "vetokameratene", sier ordfører i Sandefjord Bjørn Ole Gleditsch.

Han er svært glad for riksantikvarens opphevelse av det midlertidige fredningsvedtaket av Linaaegården.

Gleditsch er ikke begeistret for det engasjementet bevaringsforkjempere har hatt i forbindelse med den private eiendommen Linaaegården i sentrum.

– Nå håper jeg disse destruktive kreftene vi har i byen vår, og ellers i fylket, lar oss få lov å bli en by og ikke fortsetter denne seigpiningen av familien Kristoffersen, sier Gleditsch til NRK.no.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Fornøyd oredfører og eiere

Brødrene Kjell Arne (til v.) og Reidar Kristoffersen (til h.) er i likhet med ordfører Bjørn Ole Gleditsch (i midten), glad for at fredningen av Linaaegården i bakgrunnen er opphevet. De to brødrene eier gården sammen med sin familie.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Sandefjord ligger etter

Riksantikvar Jørn Holme sier at Sandefjord ligger langt tilbake blant landets bykommuner i forhold til kulturminnevern.

– Vi ber derfor byens politikere om å få byen lenger opp på listen over kommuner som tar kulturminnevern på alvor, sier Holme

Ordfører Gleditsch er ikke enig i kritikken fra Holme, men tar den til etterretning.

Holme vil ikke si mer om Linaaegården, men ønsker at kommunen arbeider mer målrettet med bevaring av eldre trehusbebyggelse i byen.

– Sandefjord er en ressurssterk kommune og det er synd at den ikke har hatt et sterkere fokus på sine kulturminner, sier riksantikvar Jørn Holme.
Han sier det er trist at Linaaegården ikke lenger har noen nasjonal verdi, og minner om at alle nå må rette blikket frammover og ta vare på bygninger som har en verdi.

Fritt fram for fyrstikker som løsning

Leder i Fortidsminneforeningen i Vestfold, Ragnar Kristensen, er skuffet over Riksantikvarens beslutning.

– Det er trist for norsk kulturminnevern at Jørn Holme med sitt vedtak om å oppheve fredningen av Linaaegården, bryter med sin tidligere linje på området. Det han nå har gjort er å si at det er fritt fram for fyrstikker som løsning i kontroversielle vernesaker som gjelder fredede hus. Det belønnes, sier Kristensen.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark