Omkjøringsvei stengt

På fylkesvei 303 i Vestfold er Tjøllingveien mellom Sandefjord og Larvik stengt like innenfor Larvik-siden av kommunegrensen på grunn av et raset i vegarbeidsområde. Også omkjøringsvegen som var opprettet i forbindelse med vegarbeidet er sperret. Politiet anbefaler gjennomfartstrafikken mellom Sandefjord og Larvik å kjøre E18, mens lokaltrafikken må finne andre veger. Dette skiltes.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark