Oljesøl ved Kaldnes i Tønsberg

Det er oppdaget oljesøl i en byggegrube på Kaldnes. Brannvesenet har iverksatt tiltak for å stoppe oljen fra å trekke ut i fjorden.

oljesøl rambergveien kaldnes
Foto: VIB

Vestfold Interkommunale Brannvesen melder om akutt forurensing i en byggegrube på Kaldnes i Tønsberg. Det skal være mindre mengder olje som har lekket ut i byggegruben, og danner en hinne i vannoverflaten.

– Det er oppdaget litt olje inne i byggegruben. Men dette er separert fra byfjorden av en mur, men vi er likevel bekymret for at oljen skal lekke ut i byfjorden. Derfor gjør vi nå noen tiltak for å hindre dette. Vi bruker bark for å prøve og suge opp oljen, sier vakthavende brannsjef Einar Flogeland.

Entreprenøren sørger for vakthold på stedet og de vil i morgen ta stilling til hvorvidt det skal legges ut lense som sikring.

– Dersom situasjonen endrer seg i løpet av kvelden eller natten, er vi på kort varsel på plass og legger ut våre absorberende lenser. sier Einar Flogeland.

Hva som er grunnen til forurensingen er foreløpig ukjent.