Ola Elvestuen tar ikkje stilling

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen ville ikkje ta stilling til om det er mogleg med ei samdrift med Norcem si gruvedrift og NOAH sitt deponi for farleg avfall i Dalen gruver i Brevik. NOAH meiner det er fullt mogleg med samdrift, men Norcem seier det ikkje er aktuelt med eit deponi så lenge det er gruvedrift der.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen på Herøya
Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK