Hopp til innhold

Nytt firma skal håndtere farlig avfall på Borgeskogen

Lindum Vannrens AS har fått tillatelse av Miljødirektoratet til å starte opp farlig avfall-virksomheten etter ISO Miljø AS på Borgeskogen i Stokke. Og dét med en gammel kjenning i styret.

isomiljø

Lindum Vannrens AS kan starte opp virksomhet på Borgeskogen i Stokke i Vestfold.

Foto: Miljødirektoratet

De forrige eierne ISO miljø ble i desember 2013 nektet å motta og behandle farlig avfall på grunn av alvorlige brudd og avvik på tillatelsen.

Nå sitter den daglige lederen i ISO Miljø som styremedlem i Lindum Vannrens AS. Det er den samme lederen som Miljødirektoratet sa ledet en bedrift som ikke hadde forståelse for hvordan man drifter et slikt anlegg på en forsvarlig måte.

Han ville ikke selv gi en kommentar til NRK tirsdag, men henviste til daglig leder. Han henviste videre til styrelederen i Lindum Vannrens AS, Bjørn Øivind Østlie.

– Uproblematisk

– Lindum har majoritet i styret og vi går inn med våre rutiner og kompetanse. Han sitter i en mindretallspost, så vi har full kontroll på dette, svarer Østlie på spørsmål om det er problematisk at mannen er med i styret.

Det Miljødirektoratet gir Lindum Vannrens lov til er å videreføre tillatelsen til spyling og vasking av transporttanker og tankbiler, og mellomlagring og behandling av vaskevannet.

Lindum er en stor og etablert avfallsaktør, blant annet innen deponering av avfall og forurensede masser, og er 100 prosent eid av Drammen kommune.

Kan ikke blande seg inn i styresammensetning

Seksjonsleder i seksjon for kjemisk og metallurgisk industri i Miljødirektoratet, Ingvild Marthinsen, sier de ikke kan blande seg inn i styresammensetningen.

– Vi har ikke myndighet til å blande oss i hvem som sitter i styret. Vi har vurdert at Lindum har både evne og kompetanse til å drive et slikt anlegg, sier Marthinsen.

Direktoratet forholder seg til eieren Lindum og at de har majoriteten i styret.

– Vi forventer og tror at de vil drifte anlegget godt og vi vil selvfølgelig dra på tilsyn for å verifisere det så snart de er i drift, forklarer Marthinsen.