Nynorsk kan bli det offisielle skriftspråket til den nye Fylkesmannen

Til tross for at de fleste i Vestfold og Telemark bruker bokmål, kan Fylkesmannen ende med å bli et nynorsk-embete.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Foto: Robert Hansen / NRK

– Når Vestfold og Telemark blir slått sammen til ett fylke fra 1. januar 2020, vil det være et flertall av kommunene i det nye fylket som tar i bruk nynorsk, sier leder i Telemark Mållag, Sigbjørn Hjelmbrekke.

Han mener derfor at nynorsk bør bli det offisielle skriftspråket hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, til tross for at de åtte nynorskkommunene i Telemark kun utgjør fem prosent av befolkningen.

Sigbjørn

NYNORSK SOM SKRIFTSPRÅK: Sigbjørn Hjelmbrekke i Telemark Målla, håper at nynorsk blir det offisielle skriftspråket til den nye Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Foto: Torstein Kiserud / NRK

– Nynorsk er et språk som er i mindretall stort sett alle steder i landet. Derfor viktig å ha enkelte regler som sørger for at språket blir ivaretatt, sier han.

Ønsker et språknøytralt embete

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark ble slått sammen 1. januar, og ber nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemme hvilken målform de skal bruke som tjenestemål.

– Jeg er opptatt av å få avklart hva slags språk vi skal bruke. Det er to forskjellige språkformer i de to tidligere embetene, og vi har bedt departementet avklare det. Vi foreslår selv at vi skal være språknøytrale, sier fylkesmann Per Arne Olsen.

Uansett vil henvendelser til Fylkesmannen bli besvart i den målformen det kommer i.

– Dette handler om hva vi skal publisere på nett. Hvis departementet bestemmer at vi skal være nynorsk-embete om et år, kommer vi til å publisere på nynorsk. Blir vi språknøytrale, som jeg har foreslått, kommer vi til å publisere på begge målformer.

Olsen mener embetet skal være språknøytralt, altså at de bruker begge målformer.

Et flertall snakker bokmål

– Om et års tid har vi et flertall av kommuner som har valgt nynorsk, men vi har et stort flertall av befolkningen skriver og snakker bokmål, sier han.

Fylkesmann i Vestfold Per Arne Olsen

NØYTRALT EMBETE: Fylkesmann Per Arne Olsen, sier at de ønsker at både bokmål og nynorsk skal bli benyttet som offisielt tjenestemål.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Men det er departementet som avgjør hva som skal være det offisielle skriftspråket til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

– Hvordan tror du befolkningen i Vestfold vil reagere dersom det blir nynorsk?

– Jeg tror at også de vil forholde seg til det departementet bestemmer. De aller fleste i Norge klarer å lese både bokmål og nynorsk på nettsidene våre, så det kommer vi alle til å klare å leve med, tror jeg.

– Må forholde oss til Mållova

Hilde Marianne Lien er tillitsvalgt for Akademikerne i Vestfold, og sier at det man må først og fremst forholde seg til mållova, som er en lov som regulerer bruken av bokmål og nynorsk i staten.

Ifølge paragraf § 1 i Mållova, er bokmål og nynorsk likeverdige målformer og skal vere jamstelte skriftspråk i alle organ for stat, fylkeskommune og kommune.

– Vi må også vurdere hvor hensiktsmessig det er å ta i bruk begge skriftspråkene ut ifra hvor stor andel av befolkningen som snakker nynorsk.

– Hvis vi blir et nøytralt embete som skal ha begge deler, så vil vi klare å skrive det som trengs på nynorsk.

– Er folk klare for det?

– Det er sikkert en tilvenning, sier hun og legger til at de ikke har snakket mye om dette temaet til nå.