Nye vikingfunn i Vestfold

Et sjeldent funn av gullblikk i Larvik førte arkeologene til enda et nytt funn.

Gullblikk funnet i Larvik

LITEN, MEN STOR: Gullblikk er tynne, små gullplater der motivet er opphøyd og fremhevet. Gullblikket som er funnet i Larvik er stort sammenlignet med andre funn, selv om den kun måler 1,2 cm x 1,6 cm, opplyser fylkeskommunen.

Foto: Vestfold fylkeskommune

19. september fant Sverre Næsheim et gullblikk med gudemotiv på Hovland gård i Tjølling i Larvik. Funnet ble gjort med metallsøker.

– Jeg følte meg som 12 år igjen, dette var gøy, sier Næsheim.

Næsheim er historieinteressert og området han lette i var ikke tilfeldig valgt.

– Jeg leste meg opp på den lokale historien etter at jeg flyttet hit for fire år siden og fikk forståelse av at det har gått en handelsled her, forteller han.

Sverre Næsheim

HANDELSLED: Sverre Næsheim gjorde flere funn fra vikingtiden da han lette med metallsøker langs en gammel handelsled i Tjølling i Larvik.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Andre steder i landet er liknende funnet i prominente bygg. Gullblikk er knyttet opp mot norrøn mytologi og var viktige for å legitimere høvdinger og kongers makt.

– Det er historisk interessant og veldig gledelig, sier Næsheim.

– Spennende

Næsheim fant også smykker i sølv, og få dager senere valgte arkeologene i fylkeskommunen å lete mer på jordet hvor funnene ble gjort. De brukte georadar, og enda et funn ble gjort.

Hengesmykket i sølv utformet som en torshammer.

SØLV: Sverre Næsheim fant også en sølvring med knute og et hengesmykke i sølv utformet som en torshammer.

Foto: Vestfold fylkeskommune

– Vi fant en stor bygning med kraftige stolpehull. Bygningen er 36 meter lang, og litt større enn Gildehallen som er bygd på Borre, forklarer Terje Gansum, leder for Kulturarv i Vestfold fylkeskommune.

Gansum mener de to funnene gir ny kunnskap om samfunnselitens boplasser under vikingtiden.

– Gullblikket er et parbilde av gudene og her er det nok noen som har hatt høye tanker om seg selv og sin egen herkomst.

Geoskanning med markering.

STORT: Arkeologene fant en stor bygning med kraftige stolpehull på samme sted hvor gullblikket ble funnet. Denne dukket opp etter en skanning av jordet ved bruk av en georadar. Det er spor etter flere bygninger på samme sted, men det er for tidlig å si noe sikkert ettersom datagrunnlaget ikke er ferdig tolket, opplyser Vestfold fylkeskommune i en pressemelding.

Foto: Geoskanning/Vestfold fylkeskommune

Vikingfylke

Rune Hogsnes, fylkesordfører i Vestfold mener funnet styrker Vestfold som et vikingfylke, men om det blir mer graving er han usikker på.

– Det er gøy at den satsingen vi har gjort i Vestfold gir resultater, men om det er aktuelt å gjøre mer får fagfolkene ta seg av, sier Hogsnes.

Funnene i Tjølling har nærhet til vikingbyen Kaupang, handelsplassen på Gokstad og funnstedet for Klåstadskipet.

– Det er kombinasjonen av et gullblikk og en stor bygning funnet sammen og på en plass med norrøne stedsnavn, som gjør dette både oppsiktsvekkende og spennende. Dette kaster rundt på det vi visste fra før om vikinghistorien til den søndre delen av Vestfold, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.

Knuteringen som ble funnet på Hovland.

SMYKKER: Sølvringen som ble funnet på Hovland i høst.

Foto: Vestfold fylkeskommune