Få med deg nye regler for skatteoppgjøret

Vil du fortsatt ha skatteoppgjøret på papir? Da må du lese dette.

Selvangivelse

Skatteetaten vil nå ta i bruk såkalt digitalt førstevalg, dermed vil de fleste få skatteoppgjøret på nett. Dem som vil unngå dette må reservere seg innen 10. juni.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Skatteetaten er den første offentlige virksomheten som nå vil ta i bruk såkalt digitalt førstevalg. Den nye ordningen fører til at de aller fleste kun vil motta skatteoppgjøret på nett.

Ønsker du fortsatt skatteoppgjøret på papir, må du reservere deg mot offentlig post på nett innen 10. juni.

Tre millioner er registrert

Tidligere i år bestemte regjeringen at kommunikasjon med det offentlige i all hovedsak skal foregå elektronisk. Det er derfor opprettet et felles kontakt- og reservasjonsregister for offentlig sektor.

Hele tre millioner innbyggere her til lands har allerede registrert sin e-postadresse og/eller mobilnummer ved innlogging til offentlige tjenester på nett, og det er disse som nå får skatteoppgjøret elektronisk.

– Det er trygt, raskt og enkelt å kommunisere elektronisk med Skatteetaten. Samtidig får du et oversiktlig arkiv i Altinn og sparer miljøet, sier Lars Solnørdal, avdelingsdirektør for fastsetting i Skatt sør.

Skatteetaten sender varsel på SMS og/eller e-post når oppgjøret til hver enkelt er klart. Første dato for skatteoppgjøret i år er 25. juni. Det er løpende skatteoppgjør fra 6. august og frem til 15. oktober.

Kan reservere seg

De som vil ha skatteoppgjøret og andre viktige brev fra offentlig sektor på papir, kan reservere seg mot offentlig post på nett i et eget register på www.norge.no.

De som ønsker å få årets skatteoppgjør på papir, men som har registrert e-postadresse og mobilnummer hos offentlige myndigheter, må reservere seg innen 10. juni. Dette kan gjøres enkelt på www.norge.no eller ved å ringe grønt nummer 800 30 300.

De som aldri har brukt noen digitale offentlige tjenester og alltid har mottatt skatteoppgjøret på papir, vil fortsatt få oppgjøret og annen post på papir som før.