– Vi har ventet på denne dagen i sju år

Firefelts motorvei mellom Bommestad og Farriseidet i Larvik er nå åpnet.

Nye E18 i mellom Bommestad og Farriseiedet

FIRE FELT: Nye E18 mellom Bommestad og Larvik ble åpnet torsdag 28. september.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

– Vi hadde en liten feiring i går da de stengte gamle E18. Da samlet vi noen og opplevde stillheten, serverte champagne og hadde det veldig fint, sier Dag Thorstensen, leder i Haugatun velforening.

Han er en av personene som har vært plaget av støy og forurensning fra gamle E18, og siden 2005 har han kjempet for at nye E18 skulle gå forbi Larvik i tunnel. I dag stod han oppe på taket av den nye Larvikstunnelen og så de første bilene kjøre gjennom den.

– Det er en veldig stor dag.

Ny E18 i Larvik har åpnet

FEIRER: Dag Thorstensen nådde fram med budskapet om at E18 burde gå forbi Larvik i tunnel.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

– En barrikade

Opprinnelig var planen at firefelts motorvei skulle legges omtrent der gamle E18 ligger. Det var bare planlagt 80 meter med tunnel. I stedet endte det opp med en tunnel på 2,8 kilometer.

– Den gamle E18 har ligget som en barrikade. 4000 mennesker bor langs strekningen, og har fått mye støy og svevestøv fra den gamle tofelts motorveien. Det hadde bare blitt verre med mer trafikk og firefelts motorvei som de planla, sier Thorstensen.

Til sammen 22 interesseorganisasjoner har kjempet for den nye Larvikstunnelen. I Larvik samlet politikerne seg om løsningen, og de fikk også fylkespolitikerne med på laget.

– Til sammen er det mange som har bidratt. Mange små ting, for eksempel et demonstrasjonstog fra barna i den lokale barnehagen som ble lagt merke til over hele Norge, sier Thorstensen.

Nå ser han fram til en støyfri hverdag.

– Det blir godt å høre fuglesang i stedet for dette her, sier han fra tunneltaket, mens bilene suser forbi på motorveien.

Larvikstunnelen ble åpnet torsdag 28. september.