Nye E 18 kan åpnes

Driftsproblemene med det tekniske overvåkingsutstyret på den nye E 18 i Vestfold er løst og veien kan åpne når som helst.  

Den nye E 18 får elektroniske skilt
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Driftsproblemene oppstod sist helg da alle data etter installasjon og tester skulle overføres fra en midlertidig datamaskin på Veitrafikksentralen til den permanente serveren. Systemet ble så ustabilt at ledelsen i Statens Vegvesen region Sør besluttet å utsette åpning av veien.

Flere kilder NRK har snakket med sier at alt i prinsippet var i orden natt til tirsdag da veien skulle vært åpnet, men at det var fornuftig å få mer tid til å teste.

Ny E 18 i Vestfold
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Testet kontinuerlig

Testene har pågått kontinuerlig siden problemene oppstod, og systemet fungerer nå som det skal, sier en av kildene.

Det er nå opp til ledelsen i region Sør å bestemme åpningsdato. Flere NRK har snakket med sier det viktigste nå må være å få åpnet veien slik at trafikkantene kan begynne å bruke den 12 km lange strekningen til omkring 1,3 milliarder kroner.

Regionveisjef Andreas Setsaa presiserer at testingen er nødvendig.

- Vi kan ikke åpne veien umiddelbart fordi vi må gjennomføre disse testene, og få verifisert varsling- og styringssystemet stabile, sier Setsaa.

Viktigere enn smørbrød

Flere sier det må være viktigere at bilistene nå kan begynne å bruke strekningen, i stedet for å vente til prominente gjester har tid til å komme og klippe snor, høre på taler å spise høye smørbrød.

Slikt kan vente, for eksempel til Gullikrysset er ferdig, sier flere kilder. Det kan ikke åpnes før etter ti dager etter at selve motorveien er tatt i bruk. Årsaken til det er at nåværende E 18 må fjernes ved Gullikrysset for å gjøre plass til av- og påkjøring fra og til motorveien

Andre mener det også kan finnes andre fornuftige løsninger for en mer offisiell markering.

Bekymret for trafikken på dagens vei

Ansatte i veivesenet er også bekymret for trafikken på dagens E 18 mellom Kopstad og Gulli. Med tanke på årstid med fare for snø og is før den nye veien blir åpnet, er strekningen ekstra utsatt for ulykker. Den er også fra tidligere en ulykkebelastet strekning.

Dersom det kommer snø før veien er tatt i bruk, skal veivesenet sørge for både brøyting og salting av den nye veien, men det er først når det er trafikk på veien at den er mulig å holde den snøfri.

Etter det NRK kjenner til, blir ikke veien åpnet i inneværende uke.

Tilbakeviser påstander

Regionsjef Andreas Setsaa tilbakeviser at systemet nå fungerer som det skal.

- Vi åpner straks dette er forsvarlig ut fra de prosedyrene vi har satt opp. Jeg kan ikke bekrefte at problemene er løst.

- Det er ikke mulig å si noe om når veien blir åpnet. Det avhenger av hvordan testene fremstår, sier Setsaa.

(NRK)

LES OGSÅ: Ny sikkerhetstest