Ny teori om slaget på Re i 1163

Arkeologer leter nå på nytt sted etter slaget på Re i 1163. De har alt gjort vktige funn.

Kjersti Jacobsen

Arkeolog Kjersti Jacobsen med funn fra søket på Linnestad. Det er muligens et anheng eller noe fra en klesdrakt.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Slagene på Re i 1163 og 1177 er viktige hendelser i Norgeshistorien. Prosjekt Slagene på Re ønsker å finne slagstedene, og har holdt på med dette noen år.

Funn i 2009

2009 fant arkeologene det de mener kan være slagstedet fra slaget i 1177 ved Re prestegård. Der fant de blant annet rester av et sverd. Se også her

Derimot har de forlatt teorien om at slaget i 1163 stod i nærheten av Ramnes kirke og Stange gjestegård.

Arkeolog Kjersti Jacobsen, som har overtatt som leder av prosjektet, har kastet sine øyne på et område ved Linnestad, øst for Ramnes kirke.

– Jeg håper slagstedsarkeologi og moderne leteutstyr kan hjelpe oss med å finne slagstedene og skrive nye kapitler der Fagrskinna og Heimskringla sluttet, sier Kjersti Jacobsen.

(Teksten fortsetter under videoen)

Video Slaget på Re

Se video: Arkeolog Marianne Jacobsen mener at slaget på Re i 1163 stod på Linnestad. Nå søkes det med metallsøker etter gjenstander som kan stamme fra slaget.


Søk på Linnestad

Nå har fagfolk med metallsøkere startet med å lete etter slaget fra 1163 på det området der prosjektleder Kjersti Jacobsen mener å ha sirklet inn ”høystakken”. Nå skal de finne "nåla".

Dette er området rundt gårdene Linnestad og Klopp. Måten feltarbeidet foregår på er å gå side ved side med avanserte metallsøkere. Alt av metall som vi finner blir innmålt og tatt opp, sier prosjektlederen.

– Dersom vi finner prosjektiler som pil- og spydspisser er det gode indikasjoner på at vi er på et slagsted, sier Kjersti Jacobsen.

Allerede første dag fant arkeologene interessante ting i bakken og som de mener kan dateres til middelalderen, selv om det ikke var pil- og spydspisser.

I letingen deltar arkeologer fra riksantikvaren i Uppsala i Sverige. Dette er arkeologer som har spesialisert seg på å jobbe for å finne slike slagsteder.

For uten arkeologer med metallsøkere deltar også medlemmer av Norges metallsøkerforening.

(Teksten fortsetter under bildet)

Spenne fra Middelalderen

Dette er rester av en spenne som arkeologene mener er fra middelalderen. Den ble funnet i jorda på Linnestad første dag av søket etter slaget på Re i 1163.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Kan bli eldste slagsted i Norden

Dette er et pionerprosjekt. Det er første gang i norgeshistorien at noen forsøker å lokalisere et slag fra middelalderen på vitenskapelig grunnlag.

– Finner vi slaget fra 1163 blir det i så fall det eldste slagstedet som er arkeologisk påvist i Norden, sier Jacobsen.

Til nå er det eldste funnet gjort på Gotland. Det er et slag fra 1361 og er altså 200 år yngre enn slagene på Re.

Den svenske arkeologen Maria Lingström, som var en av dem som fant slagstedet på Gotland, deltar nå i søkene på Linnestad.

Hun sier at Kjersti Jacobsens teori og området hun har plukket ut som søkeområde, helt klart kan være stedet der slaget på Re stod i 1163.

Les også om arbeidet her