Ny spesialstyrke for oljevern

En nyetablert spesialstyrke for oljevernberedskap skal rykke ut på kort varsel dersom det skjer en ulykke innen olje- og gassindustrien.

Stråholmen i Kragerø
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) har etablert en spesialtrent gruppe på 50 personer som skal stå klar til innsats hvis et oljeutslipp truer kyst- og strandsonen.

Kjapt på plass

- Dette er et helt nytt og enestående tiltak som vil medføre en betydelig styrking av den totale oljevernberedskapen, sier operasjonsdirektør Steinar Solvang i NOFO.

Spesialgruppen skal være på plass senest 24 timer etter en ulykke.

ærfugl ligger død av oljesøl i Steinvika i Langesund

Oljeutslippet etter Full City-havariet i Langesund fikk store konsekvenser.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Erfaring

Gruppen består av personer med lang erfaring fra kyst- og strandsoneberedskap.

- Skulle ulykken være ute, vil vi med dette kunne ha spesialister og operasjonsledelse på plass senest etter 24 timer, sier Solvang.

På norsk sokkel er operatørselskapene ansvarlige for utslipp fra sin egen virksomhet, også dersom disse utslippene truer kyst- og strandsonen.

Utfordring

En ny spesialstyrke for oljevernberedskap vil by på store utfordringer, mener Finn Flogstad i Grenland Havn.

Han er svært positiv til en slik ordning, men sier at det krever klare funksjoner i forhold til Kystverket.

- Det er viktig at det skjer i en koordinert handling, sier han.

Flogstad mener en spesialstyrke kunne påvirka oljeutslippet i Langsund i sommer.

- Det å ha beredskap knyttet til oljevern vil være en styrke, og ville helt sikkert ha påvirket på en eller annen måte, sier han.

Han tror dette kunne hatt betydning i forbindelse med Full City-utslippet: