Ny rapport: Sykepleier­studenter får for dårlig veiledning

– Mange studenter sliter med at veileder ikke har tid, sier førsteårsstudent.

Karoline Lie er i praksis på sykehjem.

Karoline Lie er førsteårsstudent og i praksis på et sykehjem i Tønsberg. Her med beboer Rønnaug Harto.

Foto: Martine Furulund / NRK

50 prosent av sykepleierstudiet består av å være ute i praksis. Nå viser en rapport fra Norsk Sykepleierforbund at det er grunn til bekymring for kvaliteten på veiledningen studentene får når de er i praksis i kommunehelsetjenesten.

– Jeg vet at det er mange studenter som sliter med at veileder ikke har tid, og veilederne har mye frustrasjon rundt det at det tilrettelegges for dårlig for å ha studenter, sier Karoline Lie.

Hun er sykepleierstudent og studentrådsleder for Fakultet for helse- og sosialvitenskap på Universitetet i Sørøst-Norge.

– Bedre praksis betyr bedre sykepleiere

Lie er i praksis på et sykehjem i Tønsberg. Selv har hun gode erfaringer med veiledningen, men som tillitsvalgt får hun ofte høre om studenter som ikke har vært like heldige.

– Det er veldig trist at studenter får en mindre bra praksisperiode fordi det ikke tilrettelegges fra praksisstedet og kommunen, sier hun.

Sykepleierstudenten mener det må satses på kursing og faglig oppdatering av veilederne.

– Jo bedre praksisperiode, jo bedre studenter og igjen bedre sykepleiere, sier hun.

Karoline Lie, sykepleierstudent i praksis.

Sykepleierstudent Karoline Lie kjenner til at mange studenter sliter fordi veileder ikke har tid.

Foto: Martine Furulund / NRK

Etterlyser mer ressurser

– Det kommer frem av rapporten at de som veileder har liten formell kompetanse og liten tid til selve veiledninga. Det gjør at vi er bekymret for kvaliteten på praksisveiledningen studentene får i kommunehelsetjenesten, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By.

Hun mener bedre kompetanse blant veilederne må bli lovfestet, og at det må brukes mer penger på å satse på veilederne.

– Fortsetter det som nå, kan det føre til at sykepleierne ikke får den formelle kompetansen de har behov for. De får heller ikke lært seg å gi pasientene den behandlingen de har krav på, sier By.

– Må anerkjennes som en egen arbeidsoppgave

I Norsk Sykepleierforbunds rapport kommer det frem at hele 96 prosent av sykepleierne ikke opplevde å få noen uttelling for veiledning av studenter i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. Bare en av fire hadde avsatt tid til veiledning i planleggingen av sine oppgaver.

– Det er forventet at sykepleiere skal veilede studenter, men vi må få anerkjent at dette er en egen arbeidsoppgave. Det blir ikke satt av nok tid til dette i arbeidsdagen, sier Kristin Skei.

Skei er universitetslektor og doktorgradskandidat ved Institutt for sykepleie og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge.

– Vi etterlyser også at det skal være plikt å ha kursing, slik at vi får økt veilederkompetansen, sier hun.

Kristin Skei fra USN.

Kristin Skei fra Universitetet i Sørøst-Norge mener NSFs rapport er etterlengtet, og at det må tas grep for å bedre veiledningen av studenter.

Foto: Martine Furulund / NRK