Hopp til innhold

Ny rapport: Holder fast ved deponi i Brevik

Brevik er fremdeles Miljødirektoratets førstevalg når det gjelder et nytt sted for et avfallsdeponi.

Dalen gruve i Brevik

Dalen gruve i Brevik i Telemark er fremdeles aktuell som sted for et nytt nasjonalt deponi for farlig avfall.

Foto: Vetle Houg/Norcem / NPK

I en ny rapport fra Miljødirektoratet blir Brevik igjen høyst aktuell for et nytt nasjonalt deponi for farlig avfall. Årsaken er en uttalelse fra industriselskapet Kronos Titan, som leverer store mengder farlig avfall i Norge i dag.

Pål Spillum

Pål Spillum i Miljødirektoratet sier det blir opp til Klima- og miljødepartementet å bestemme hva som skjer videre i saken.

Foto: John Petter Reinertsen / Miljødirektoratet

Ifølge Miljødirektoratet ønsker nemlig ikke selskapet å frakte avfallet til stedene som har blitt presentert som alternativer til Brevik.

Kronos Titan leverer i dag store mengder svovelsyre. Syren brukes sammen med flyveaske, og de to nøytraliserer hverandre og blir til gips. Svovelsyre er dermed nødvendig for å deponere farlig avfall med den teknologien som brukes i Norge i dag.

Betyr omstilling for Kvinesdal og Nesset

Fra tidligere er det kjent at Brevik i Porsgrunn, Rekefjord i Sokndal, Lervika i Kvinesdal og Raudsand i Nesset alle kan være aktuelle steder for et nytt nasjonalt deponi for farlig avfall. Porsgrunn og Sokndal har begge sagt at de ikke vil ha deponiet hos seg, mens aktører i Kvinesdal og Nesset har vært positive.

Bakgrunnen for rapporten Miljødirektoratet nå har lagt frem, er at Klima- og miljødepartementet tidligere i år bad om mer informasjon fra Kvinesdal og Nesset. Men både Nesset og Kvinesdal har basert seg på å nøytralisere avfallet i et deponi ved å bruke svovelsyre og flyveaske.

– Og hvis svovelsyren ikke blir fraktet til dem, betyr det at prosessene for å deponere avfallet må være basert på en annen teknologi enn det som blir brukt i dag, sier Pål Spillum i Miljødirektoratet til NRK.

Har fått svar på en del

Motstandere til et deponi i Brevik i Telemark har tidligere vært positive til at myndighetene ønsket å hente inn mer informasjon fra Nesset og Kvinesdal.

I rapporten skriver Miljødirektoratet nå at de har fått svar på en del av problemstillingene som tidligere har blitt reist når det har blitt snakket om Kvinesdal og Nesset. Blant annet har det blitt spurt om hvor lang levetid et deponi i de to kommunene kan ha, hvilke avfallstyper det er tenkt at et deponi skal kunne ta imot og hvordan man skal håndtere utsprengte steinmasser.

Men direktoratet er likevel ikke tilfreds med alle svarene de har fått, og konkluderer med at mye fremdeles er usikkert. Da særlig hvilke behandlingsløsninger man skal ty til, hvis ikke bruk av svovelsyre vil være aktuelt.

Spillum sier direktoratet ikke har grunnlag for å konkludere noe annerledes nå, enn det de gjorde i mai da de anbefalte Brevik i Telemark.