Ny rapport: Flere skulle aldri vært fedmeoperert

I de fleste tilfeller der en pasient har fått erstatning etter en fedmeoperasjon, er feilen gjort før selve inngrepet.

Operasjon

En ny pasient er klar for operasjon.

Foto: Ibsensykehusene Gjøvik

– Det skal være ganske høy terskel hos kirurgen for å begynne å skjære i organer som egentlig er helt friske.

Det sier overlege ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Randi Størdal Lund.

Hun har gått gjennom alle saker som var klaget inn til Norsk pasientskadeerstatning etter gjennomført fedmekirurgi i perioden 2012–2018.

171 klager kom inn på fem år. Det er under 1 prosent av alle som er operert i Norge i denne perioden. 44 av klagene fikk medhold, melder Tidsskrift for Den norske legeforening.

Feil før operasjon

For å få erstatning må det ha skjedd en behandlingsfeil. I disse sakene var ikke flest feil gjort under operasjonen, men før selve inngrepet.

– Den vanligste enkeltårsaken til medhold ved klage etter vektreduserende kirurgi, er faktisk at inngrepet ikke skulle ha funnet sted, sier Lund.

Overlege ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Randi Størdal Lund.

BEKYMRINGSFULLT: Overlege ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Randi Størdal Lund, sier det er bekymringsfullt enkelte pasienter ikke er grundig nok vurdert før operasjon.

Foto: Privat

En av de hyppigste årsakene til at pasienten ikke skulle vært operert, er at pasienten ikke hadde sykelig overvekt.

Definisjon på sykelig overvekt er BMI over 40, eller BMI på 35 hvis pasienten har en tilleggssykdom som følger med overvekten.

Komplikasjoner og plager

De fleste som har fått erstatning, er operert ved private sykehus.

– Jeg blir jo litt forundret over at det er såpass mange som kanskje ikke er vurdert grundig nok på forhånd. Det er veldig overraskende og egentlig ganske bekymringsfullt, sier Lund.

Sakene hun har gått gjennom viser at flere av pasientene, som ikke skulle vært operert, har fått en del komplikasjoner og plager i ettertid.

Lund nevner plager som kroniske smerter, diaré, kvalme, slitenhet og mangeltilstander.

Krever mye

NRK har snakket med Aleris og Ibsensykehusene som utfører fedmekirurgi privat. De sier at andre kriterier, i tillegg til BMI, alltid vektes nøye før en operasjon.

– Vi er veldig opptatt av å forklare på en klar og tydelig måte at kirurgi ikke er en enkelt løsning, og at det krever mye å bli operert.

Det sier overlege Carl Fredrik Schou, gastrokirurg hos Aleris.

Han legger til at de er tydelige på at en operasjon er noe som vil forfølge den enkelte resten av livet.

Om resultatene fra rapporten sier han at de, som alle andre, alltid kan bli bedre.

– Vi vil kanskje legge enda større vekt på dette i det lille forkurset vi har.

Bedre forberedelser

Jorun Sandvik, leder for kirurgene i Norsk Forening for fedmekirurgi, mener offentlige sykehus har tettere og lengre oppfølging av pasienter i forkant av operasjonen.

Pasienten gjennomgår forberedelsesprogrammer som varer i opptil ett år.

Tenker du at de private burde brukt lengre tid?

– Det hadde nok i mange tilfeller vært lurt å bruke lengre tid på forberedelsene.