Vil stramme inn på hyttebygginga ved sjøen

Rødgrønt flertall i Kragerø betyr trolig nei til store hytteprosjekter. Samarbeidspartiene vil forsøke å endre en nylig vedtatt kommuneplan.

Charlotte Therkelsen

Charlotte Therkelsen fra Rødt er ny varaordfører i Kragerø.

Foto: Tom Ole Buaas

Flertallspartiene i Kragerø ønsker å endre den nylig vedtatte kommuneplanen, for å verne mot inngrep i strandsonen.

Vil si nei til luftslott

Varaordfører Charlotte Therkelsen Sætersdal fra Rødt varsler en ny og mer restriktiv hyttepolitikk.

– Det holder med hytter i Kragerø-skjærgården nå. Det er allerede vedtatt mange store utbygginger i Kragerø. Vi har som mål at det ikke skal vedtas flere, sier hun.

Ifølge Therkelsen er mange av de store prosjektene luftslott som markedet uansett ikke ønsker.

– Det er uheldig at vi båndlegger arealer til hytteprosjekter som det ikke blir noe av. Dermed blir det nesten umulig å få til noe annet på disse stedene, sier hun.

Rødt har flertall sammen med Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne. Ifølge Therkelsen er det flertall for å begrense hyttebyggingen.

– Også de andre partiene sier at de vil bremse når det gjelder de store hytteprosjektene, sier Therkelsen.

Gulodden i Kragerø

Gulodden i Kragerø er et stort hytteprosjekt i Kragerø. I framtida kan politikerne komme til å si nei til slike utbygginger.

Foto: Tom Ole Buaas

Mange kan miste inntekt

Hyttebygging er viktig for næringslivet i Kragerø. Daglig leder i Kilen Byggutvikling, Roy Johannessen er lite begeistret for en mer restriktiv hyttepolitikk. Han har 12 ansatte og mener at innstramminger kan få konsekvenser for næringsliv og arbeidsplasser.

Roy Johannessen

Roy Johannessen i Kilen Byggutvikling er avhengig av oppdrag fra hytter i skjærgården.

Foto: Tom Ole Buaas

– Skjærgården er Kragerøs største arbeidsplass. 80 prosent av alle våre oppdrag kommer fra hytter og vi har lite å gjøre på land. En utbygging gir jobb til mange i Kragerø blant andre meglere, arkitekter, flere ulike byggfag og byggevarehandelen.

Kragerøs nye varaordfører tror derimot ikke at næringslivet bør bekymre seg for den nye hyttepolitikken.

– Det vil fortsatt bli gitt lov til å bygge erstatningshytter og gjøre vedlikehold på hyttene. Derfor tror jeg byggebransjen har nok å gjøre i årene som kommer, særlig med tanke på alle de planene som allerede er vedtatt, sier Charlotte Therkelsen.

For å markere økt fokus på miljø har flertallspartiene allerede bestemt seg for å endre navn på bygningsrådet i Kragerø. Det nye navnet blir utvalg for plan, bygg og miljø.

Kirkebukta i Kragerø

Kirkebukta er ett av stedene i Kragerø der det nå bygges nær vannkanten.

Foto: Tom ole buaas