Hopp til innhold

Legg fram forslag til ny E18 i dag

I dag legg Statens vegvesen fram si anbefaling til ny E-18 over Eidangerhalvøya. Det er to hovudalternativ, bru over Eidangerfjorden og ein trase som ligg i nær av noverande E-18 forbi Moheim.

Kart viser ny vei

Vegvesenet legg i dag fram alternativa for ny E18 til politikarane og til råka velforeiningar.

Foto: Grafikk Nils Martin Brandvik

Når Statens vegvesen i dag kjem med sin anbefaling blir det grunnlaget for lokal politisk behandling, i Porsgrunn, Bamble og i fylkeskommunen.

– Vi har vurdert investeringskostnader, trafikkulykker, støy og forureining og ting vi kan sette ein pris på. Og ein del andre ting vi ikkje kan vurdere prisen på, slik som nærmiljø, friluftsliv, naturmangfald og naturressursar, seier prosjektleiar Roar Gärtner i Statens vegvesen.

Først blir vegstellets anbefaling nå lagt ut til offentleg ettersyn i seks veker. Og over påske startar den politiske behandlinga.

Les også: Vil ha bru over Eidangerfjorden

Ventar seg stort engasjement

Roar Gärtner, statens vegvesen

Prosjektleiar Roar Gärtner i Statens vegvesen.

Foto: Jannicke Møller Andersen / NRK

Uansett alternativ har det vore kraftige protestar og det vil truleg kome fleire. Og protestane vil venteleg bli gjentatt.

– Vi ventar oss engasjement, og forskjellige synspunkt, seier Gärtner.

Bru over Eidangerfjorden vil etter mange si meining øydeleggje eit attraktivt fjord- og rekreasjonsområde.

Her kan kostnadene bli ni milliardar kroner, men det kortar ned reisa med fire kilometer for dei som ikkje skal til Grenland.

– Nokon er for ei bru over Eidangerfjorden, mens andre er sterkt imot fordi det vil øydelegge den perla Eidangerfjorden er, seier Gärtner.

Les også: – Vi må ikke dumme oss ut igjen

Fordelar og ulemper med alle

Det er to alternativ for å krysse Eidangerhalvøya med ny E18. Det eine er kostnadsrekna til sju milliardar kroner, og det andre til åtte milliardar kroner.

Det eine alternativet har kryss på Moheim, og det andre kryss på Lanner.

– Alle alternativ har fordelar og ulemper, seier Gärtner.

Opp mot 30 bustadhus må rivast, dersom alternativet med å følgje dagens trase for E18 blir vald.