Ny behandling skaper lange ventetider

Injeksjoner som forhindrer synstap fører til at andre øyepasienter må vente lenge på legetime.

Injeksjonsbehandling for å hindre synstap

BEHOLDER SYNET: Hver fjerde uke får pasienten en ny injeksjon for å unngå å bli blind.

Foto: Martin Ystad / Sykehuset i Vestfold

Personer som tidligere ble blinde beholder synet på grunn av ny behandling, men sykehusene har ikke bemannet øyeavdelingene opp tilstrekkelig. Dermed blir det lange ventetider for pasienter med andre øyesykdommer.

Problemet er nasjonalt, sier leder for Norsk øyelegeforening, Bente Haughom. I Vestfold har ventetidene blitt aktualisert etter at Helsedirektoratet nylig mottok 7 meldinger med bekymring for om ventetidene kan føre til skade på pasienter.

– Trenger rask vurdering

Geir Bøhler

VIL REDUSERE VENTETIDER: Fagdirektør i Helse Sør-Øst, Geir Bøhler, sier at de jobber for å bli kvitt de lange ventetidene.

Foto: Helse Sør-Øst

Aldersrelatert maculadegenerasjon er ifølge Norges Blindeforbund den vanligste årsaken til sterk synshemming hos personer over 50 år. Den finnes i to varianter, og det er varianten som kalles våt aldersrelatert maculadegenerasjon som nå kan behandles med injeksjoner i øyet.

På folkemunne kalles sykdommen forkalkning på netthinnen, og fagdirektør i Helse Sør-Øst, Geir Bøhler, bekrefter at injeksjonsbehandingen er en stor del av årsaken til de lange ventetidene for øyepasienter.

– Denne pasientgruppen trenger rask vurdering og igangsetting av injeksjonsbehandling for å hindre synstap. Dette har ført til at pasienter med andre øyelidelser venter lengre på time hos øyelege, sier Bøhler.

Operasjon av øyepasient på Sykehuset i Vestfold

TRAVELT:

Foto: Martin Ystad / Sykehuset i Vestfold

Mange tusen injeksjoner

Hver fjerde uke kommer pasienter innom Sykehuset i Vestfold for å få en ny injeksjon i øyet. Behandlingen må for de fleste gjøres livet ut for at de ikke skal miste synet.

– Det er snakk om ganske mange tusen injeksjoner i året. Dette er en ny og vellykket behandling som gir oss betydelige ressursproblemer, sier fungerende seksjonsoverlege på øyeavdelingen, Martin Ystad.

Leder for Norsk øyelegeforening, Bente Haughom, sier at sykehusene har fått bedre rutiner på den nye behandlingen, og at de er blitt mer effektive.

– Men det er klart at det er en utfordring når vi har fått en ny behandling uten flere som kan utføre behandlingen. Da danner det seg kø. Per i dag tror jeg sykehusene er blitt så effektive som de kan være uten at det går utover kvaliteten, sier Haughom.

Prioriterer pasientene

Hun presiserer at det er svært gledelig at synet til pasienter som ellers hadde blitt blinde nå kan reddes. Selv om mange pasienter må vente lenge, tror hun det er sjelden at det får alvorlige følger.

– Vi har et proriteringssystem som skal fungere. Det er en bekymring at lange køer kan gå utover noen pasienter, men mitt inntrykk i dag er at sykehusene fortsatt klarer dette så vidt. Men de trenger mer ressurser for å fungere optimalt.

Fagdirektør i Helse Sør-Øst, Geir Bøhler, sier at det er satt ned et midlertidig fagutvalg som ser på oppfølging og behovet for kontroller for pasienter med øyelidelser.

– Ventetidene for pasientgruppen er ikke tilfredsstillende, og vi har derfor en spesiell oppmerksomhet på dette fagområdet. Sykehuset i Vestfold øker nå kapasiteten i eget foretak. Dette vil bidra til å avhjelpe situasjonen noe.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Gry Eirin Skjelbred

Gry Eirin Skjelbred gir deg lokale nyheter

Gry Eirin Skjelbred gir deg lokale nyheter