Nøtterøy kommune må betale erstatning

Nøtterøy kommune skal betale 1,5 millioner kroner i erstatning til eierne av selskapet Vestre Bolæren AS. Det er klart etter et forlik mellom kommunen og eierne av det nå nedlagte selskapet.

Fjellhall til leie.

LEID UT: Fjellhallen på Vestre Bolæren ble brukt til båtopplag av Vestre Bolæren AS.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Selskapet Vestre Bolæren AS drev båtopplag i Fjellhallen på Vestre Bolæren, men la ned virksomheten etter en konflikt med kommunen som mente de drev ulovlig.

Kommunen hadde fått en bekymringsmelding fra brannvesenet etter et branntilsyn, og det ble strid om hvorvidt selskapet hadde søkt om bruksendring.

Mette Yvonne Larsen

FORNØYD: Advokat Mette Yvonne Larsen sier eierne nå vil starte med ny virksomhet.

Foto: Helge Carlsen / NRK

– Vi ser på erstatningen som en innrømmelse fra kommunens side, sier advokat Mette Yvonne Larsen som representerer eierne av det nedlagte selskapet.

Men Nøtterøy kommune avviser at forliket er en innrømmelse fra deres side.

– Det er kostbart å stå i en rettskonflikt. Vi ønsket et forlik for å bli ferdig med saken og for å unngå en rettssak. Opprinnelig var kravet mot kommunen ni millioner kroner, sier Toril Eeg, rådmann i Nøtterøy kommune.

Les også: – Bruker fjellhaller ulovlig

Ren erstatningssak

Ifølge advokat Mette Yvonne Larsen ble leieforholdet sagt opp av hennes klienter i fjor sommer fordi de var misfornøyd med opplegget.

– De bestemte seg for å avslutte virksomheten der uansett. Det var en ren erstatningssak vi fremmet for Tønsberg tingrett, sier Larsen.

Rådmann Toril Eeg

FORLIK: Nøtterøy-rådmann Toril Eeg er fornøyd med å få saken ut av verden.

Foto: John-Andre Samuelsen.

Saken var berammet for retten 9. til 15. mai, men partene ble altså enige om et forlik.

– Er du fornøyd med forliket?

– Jeg er fornøyd med at saken er avsluttet. Det er den eneste kommentaren jeg har, sier Nøtterøy-rådmann Toril Eeg.

Vil starte på nytt

Også Mette Yvonne Larsens klienter er fornøyd med at saken er avsluttet.

– Mine klienter opplevde det som veldig belastende at Nøtterøy kommune uttalte seg i avisa, og at folk ble advart mot å ha båter i opplag der, sier Larsen.

Eierne av Vestre Bolæren AS ønsker nå å starte med ny virksomhet.

– De ønsker å drive med dette, men ikke under Nøtterøy kommunes avtaleverk. Derfor vil de nå starte med blanke ark, avslutter advokat Mette Yvonne Larsen.