Føler seg overkjørt av UDI

NOTODDEN (NRK): Bolkesjø hotell blir trolig tatt i bruk som transittmottak fra mars neste år. Innbyggerne på Bolkesjø og ordføreren i Notodden føler seg overkjørt av UDI i forhandlingene.

Bolkesjø hotell

PLANLAGT MOTTAK: Bolkesjø hotell i Notodden blir etter alt å dømme transittmottak for inntil 600 flyktninger allerede i begynnelsen av mars 2016.

Foto: Susanne Flølo / NRK

Gry Fuglestveit

Ørdfører på Notodden, Gry Fuglestveit Bløchlinger, reagerer på måten UDI har gått frem når det gjelder det nye transittmottaket på Bolkesjø.

Foto: Susanne Flølo / NRK

Fredag ble det klart at UDI har inngått avtale om leie av gamle Bolkesjø hotell, og ordføreren på Notodden reagerer på hvordan UDI har gått frem i saken. Ifølge Gry Fuglestveit Bløchlinger ble avtalen signert allerede torsdag, mens hun skal ha fått lovnader fra UDI om at avtalen ikke skulle signeres før formannskapsmøtet var gjennomført samme dag.

– De hadde tydeligvis skrevet under rett før formannskapsmøtet, og det ble en stresset situasjon. Som ordfører ble jeg veldig fortvilet, sier Fuglestveit Bløchlinger, som i utgangspunktet ikke ønsket et transittmottak velkommen.

Men regiondirektør for UDI, Eirik Eide, mener på sin side at dialogen med kommunen har foregått som normalt.

– Vi har ikke ønsket å overkjøre kommunen. Vi oppfatter at dialogen og prosessen med kommunen har vært ganske lik den vi har med andre kommuner rundt omkring i Norge, sier han til NRK.

Ønsker kommunal drift

Geir Andreassen

Geir Andreassen, fungerende politistasjonssjef i Notodden, sier avstanden fra Bolkesjø til Notodden skaper bekymring.

Foto: Susanne Flølo / NRK

Formannskapet i Notodden sa torsdag ja til et mottak med 600 flyktninger, og nå håper Fuglestveit Bløchlinger at UDI vil inkluderer politikerne på Notodden mer fremover. Aller helst ønsker hun at kommunen skal få styre driften av mottaket.

– Jeg ønsker heller at kommunen skal styre driften enn at en privat skal gjøre det, sier hun.

Og ifølge Eirik Eide i UDI er det ingenting som står i veien for det.

– Det er ønskelig sett fra vår side. Vi er veldig positive til flere kommunale driftsoperatører.

Store avstander

De er rundt 20 kilometer fra Bolkesjø ned til Notodden sentrum, og avstanden skaper bekymring. De 180 flyktningene som allerede befinner seg på akuttmottaket på Gran hotell Bolkesjø har fått merke det.

– Vi har opplevd at de spaserer opp og ned til Notodden. Det finnes jo ikke bussforbindelser utenom skolebussen på morgen og ettermiddagen, så det er en uheldig situasjon, sier Fuglestveit Bløchlinger.

Bekymringen for de store avstandene deler også Geir Andreassen, som er fungerende politistasjonssjef i Notodden.

– Den største utfordringen er at det ligger i et område hvor det ikke ligger så mye annet.

Trenger tillatelse

UDI håper å kunne starte transittmottaket på Bolkesjø allerede fra mars, men det er nå opp til Notodden kommune om det blir noe av.

– Vi ønsker drift der, og det vil bli lyst ut til neste år. Men vi er avhengige av å få de nødvendige tillatelsene fra kommunen.

– Har dere forståelse for at innbyggerne på Bolkesjø synes det er litt drastisk med et så stort mottak i en så liten bygd?

– Ja, vi skjønner at reaksjonene kommer når vi ser på innbyggertallet sett opp mot størrelsen på mottaket, avslutter regiondirektør Eirik Eide i UDI.