Hopp til innhold

Nybø om Sps Hydro-løsning: – Oppsiktsvekkende

Norsk Hydro selger valseverkene sine for 14,2 milliarder kroner. Næringsministeren reagerer på at opposisjonen ber henne stoppe salget.

Hydro Holmestrand

SELGES: På Hydros valseverk i Norge jobber det til sammen 650 personer.

Foto: NRK / NRK

Salget omfatter sju anlegg, et FoU-senter og internasjonale salgskontor, i tillegg til rundt 5000 ansatte hvor 650 av dem er i Holmestrand og på Karmøy.

Tidligere denne uken meldte NRK at Hydro vurderte å selge fabrikkene.

Den nye eieren er det amerikanske investeringsfondet KPS Capital Partners. Selskapet lever av å kjøpe opp bedrifter for å gjøre dem mer lønnsomme, og eier bedrifter innen ulike bransjer som interiør, livsstil og tungindustri.

– God løsning

Hilde Merete Aasheim, konsernsjef i Hydro, er trygg på at salget er en god løsning for Hydro-ansatte som jobber med valsing, og at det amerikanske fondet vil sikre arbeidsplassene fremover.

Ny konsernsjef i Hydro, Hilde Merete Aasheim

FORNØYD: Hilde Merete Aasheim, konsernsjef i Hydro er trygg på at salget er en god løsning for de ansatte.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi har hatt tett samarbeid med foreningene i denne prosessen over lang tid. Jeg har selv engasjert meg også i den siste fasen nå. Jeg forstår at dette skaper usikkerhet, men jeg er overbevist om at dette er en veldig god løsning med en eier som er entusiastisk og som ønsker å styrke denne delen av virksomheten videre.

Hun legger til at det er en veldig god mulighet for Hydro med salget og realisere den strategien som Hydro har lagt frem i forhold til å fortsette utvikle seg med å redusere lavkarbon aluminiumsprodukter.

– Samtidig som vi bruker vår kompetanse til å matche de megatrendene vi ser i verden både knyttet til resirkulering, det som går på å bringe mer fornybar energi inn i markedet, og også satse på batterier som vil være en viktig del av energisystemet fremover.

Valsing er å forvandle råstoff av aluminium til tynne plater som kan brukes til for eksempel å lage brusbokser eller aluminiumsfolie.

– Tragisk

– Det er ganske uforståelig, og egentlig litt tragisk. For oss som fagforening og Norge som land, så er Hydro en stor og viktig industribedrift, og nå opplever vi at de selger ut gullet sitt, sier Trond Markussen i Nito til NRK.

Han forteller videre at Rolling går med store overskudd, og utgjør 17 prosent av inntektene til Hydro-konsernet. Alle fagforeningene er imot salg.

Trond Markussen

TRAGISK: Trond Markussen i Nito synes salget er uforståelig.

Foto: Jan Johnsrud / NITO

– Det er ganske sterkt, vi er forskjellige på mange måter, men her er vi helt enige. Og et av områdene vi er mest redd for, er at vi har en hel verdikjede i Hydro i dag. Det som skjer innenfor Rolling har med miljø å gjøre. Vi er et miljøfyrtårn, og den delen mister vi. Så dette salget er helt uforståelig, sier Markussen.

– En svart dag

– Nå er jeg skuffet, kjempeskuffet. Dette hadde jeg nesten ikke trodd at de turte. Det er en svart dag foreløpig, selv om sola skinner.

Det sier Rolf Arnesen, klubbleder for Fellesforbundet i Hydro Aluminium Holmestrand.

– Du sier du nesten ikke har sovet i natt?

– Jeg er jo bekymret, jeg lever og ånder for dette. Jobben min er jo nesten å bry seg om alt dette. Så det har vært lite søvn i natt ja.

Hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet ved Hydros avdeling i Holmestrand, Rolf Arnesen

SKUFFET: Rolf Arnesen, klubbleder for Fellesforbundet i Hydro Aluminium Holmestrand er bekymret for fremtiden.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Foreløpig vet Arnesen ingenting om hva konsekvensene av salget til det amerikanske selskapet blir. Det de selv har vært opptatt av, er at de ønsker å tilhøre et norsk konsern.

– Den båten går jo nå.

Skuffede ordførere

Ordfører i Holmestrand Elin Gran Weggesrud (Ap) synes salget er trist.

– Jeg er kjempeskuffet. Dette er en fabrikk som går med stort overskudd, og som er viktig innenfor det grønne skiftet når det gjelder industriarbeidsplasser, sier Weggesrud.

Hun sier det er ekstremt viktig for kommunen at den nye eieren er en seriøs og langsiktig eier.

– Arbeidsplassene i Holmestrand er utrolig viktig for oss.

Elin Gran Weggesrud foran kommunehuset i Sande.

TRIST: Holmestrandsordfører Elin Gran Weggesrud (Ap) er skuffet over avgjørelsen.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Ordfører Jarle Nilsen i Karmøy (Ap) er også svært skuffet over salget. De har visst om et mulig salg et par uker, har i denne perioden jobbet hardt for å stanse salget.

– Nå er det usikkert med arbeidsplassene i Karmøy. Det er usikkert om driften fortsetter i Karmøy, og det er usikkert om Høyanger og Årdal får levere aluminiumsblokker til Karmøy. Dette er ingen god morgen, og det er en nyhet vi godt kunne klart oss uten.

Han frykter at et slikt fond som nå har kjøpt valseverkene, ikke vil være langsiktige eiere, men vil selge seg ut om seks til åtte år med stor fortjeneste.

– De ansatte får merke at det blir et helt annet regime på arbeidsplassen. Det blir et stort krav om høyere effektivitet og krav om høyere resultat enn valseverket har hatt de siste årene.

Nilsen forteller ordførerne i vertskommunene der Hydro har virksomhet, har vært i møte med Hydro-ledelsen om mulig salg. De har også jobbet mot eierne av Hydro, mot myndighetene, mot næringsministeren og mot sine politiske allierte på Stortinget.

Jarle Nilsen

USIKKERHET: Ordfører Jarle Nilsen i Karmøy (Ap) sier det er usikkert om driften fortsetter på Karmøy.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Vil stoppe salget

Salget må godkjennes av konkurransemyndigheter i flere land for å gå gjennom. Hydro forventer å få godkjenning i løpet av andre halvår 2021.

Industri Energi, som organiserer størsteparten av de ansatte i Hydro, opplyser at de krever at salget stoppes.

– Vi er dypt uenige i denne beslutningen. Den tar selskapet vårt i feil retning, sier hovedtillitsvalgt Sten Roar Martinsen, som også er ansattrepresentant i styret.

Martinsen forteller at svak lønnsomhet er flertallets hovedargument for salget, de ansatte er på ingen måte enige i den beskrivelsen.

– De norske valseverkene har tjent gode penger i en årrekke, fordi de har vært blodtrimmet. Dette er fordi de ansatte har bidratt sterkt til lønnsomheten gjennom effektivisering og kostnadsreduksjoner, forklarer han.

Mange av de 650 ansatte i valseverkene i Holmestrand og på Karmøy er nervøse for hvordan fremtiden vil se ut med nye eiere. Martinsen forteller at de allerede er i gang med arbeidet for å sikre de ansatte en så god overgang som mulig.

– Vi stiller tydelige krav og skal jobbe for at ingen ansatte skal tape på dette når salget eventuelt gjennomføres, verken i form av pensjon, lønn, eller andre vilkår.

Opposisjonen reagerer

Fylkesleder i Vestfold fra Senterpartiet Kathrine Kleveland sier de vil gjøre alt de kan for å stoppe salget.

– Dette er en trist dag. Senterpartiet har flere ganger foreslått at staten skal ha en høyere eierandel i Hydro og det kunne vært med å hindret et salg som det nå ligger an til. Men jeg har ikke gitt opp ennå, sier Kleveland.

På mandag skal hun og Geir Pollestad (Sp), leder næringskomiteen, ha et møte med ledelsen i Hydro. Pollestad har også sagt han vil utfordre på næringsminister Iselin Nybø for å få stoppet salget.

– Valseverket i Holmestrand har hatt gode resultater og er den grønneste divisjonen i Hydro. Jeg stiller også spørsmål ved hvordan Hydro skal klare å nå sine egne CO₂-mål når de selger ut valseverkene.

Hun blir ikke betrygget av at konsernledelsen sier at de er trygg på at salget er en god løsning for Hydro-ansatte. Hun forteller at både Senterpartiet og de tillitsvalgte er opptatt av at norske arbeidsplasser skal eies av norske eiere.

Geir Pollestad, er det noen mulighet for å få stanset dette salget?

– Vi i Senterpartiet har tidligere ønske at staten skulle ha en 50 prosent eierandel i Hydro. Det ville nok ha gjort det lettere. Men vår forventning er at næringsministeren nå gjøre det som står i hennes makt for å sikre at disse to verkene forblir på norske hender.

– Staten eier 34 prosent av aksjene i Norsk Hydro. De andre aksjeeierne stiller ikke sånne krav som det opposisjonen vil at vi skal stille nå, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Hun sier videre at markedet har reagert positivt ved at kursen går opp.

– Hvis vi skal gå inn i driften på den måten opposisjonen krever, så vil vi bli en dårlig langsiktig og strategisk eier for de selskapene som staten eier sammen med andre.

Bærekraftig fremtid

– Det er en skandale at disse verkene nå er solgt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Rødt mener næringsministeren har visst om denne prosessen i lang tid, men ikke gjort noe for å hindre salget selv om staten eier en tredjedel av aksjene i Hydro.

Moxnes sier regjeringen på et tidlig tidspunkt skulle ha sagt tydelig ifra ovenfor styret om at en ønsket å beholde valseverkene på norske hender.

– Valseverkene er ikke bare svært viktige for sine lokalsamfunn i Holmestrand og på Karmøy, de har også en sentral plass i det grønne skiftet. Både Hydro og regjeringen snakker pent om alt det klimavennlige de gjør, da burde de også vise det i praksis ved å bevare slike verktøy for en bærekraftig fremtid.

Han legger til at regjeringen her burde vært på banen med en aktiv næringspolitikk for å sikre både arbeidsplassene og nøkkelbedrifter i fremtidens Norge.

Bjørnar Moxnes blir intervjuet i Vandrehallen på Stortinget

BEHOLDE: Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener regjeringen ikke har gjort noe for å hindre salget.

Også nestleder i Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes, reagerer på nyheten om at Hydro har solgt valseverkene sine. Han mener det er stikk i strid mot det Stortinget har vedtatt.

– I mai i fjor vedtok Stortinget at regjeringen skal sikre at viktig norske selskaper og arbeidsplasser forblir på norske hender. Det virker ikke som det vedtaket har hatt noen som helst betydning i denne saken.

Han legger til at Hydros fabrikker på Karmøy og i Holmestrand er grønne arbeidsplasser som Norge trenger flere av. Salget skaper usikkerhet for de ansatte og er et tegn på at man går i feil retning, mener han.

– Dette blir enda et eksempel på utsalg av norsk industri, og at vi ikke bruker krisen til grønn gjenreising. Utenlandsk kapital dominerer norsk industri nå, mens staten gjemmer seg bort.

Stortingsrepresentant Ingrid Heggø (Ap) støtter de andre opposisjonspartiene og er skuffet over salget.

Hun ønsker blant annet svar på om det er gitt en garanti for arbeidsplassene.

– Jeg frykter at vi skal flagge ut grønne norske arbeidsplasser, sier Heggø.

Oppsiktsvekkende

– Det er oppsiktsvekkende at Senterpartiet, SV og Rødt vil at jeg skal gripe inn i salget, sier næringsministeren.

Henter 50 personer fra asylleiren Moria

EIERSKAP: Næringsminister Iselin Nybø (V) sier det oppsiktsvekkende at opposisjonen ber henne gripe inn i salget.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det er ulike syn på hvor mye staten bør eie, men det har vært bred politisk enighet om hvordan staten bør opptre som eier. Dersom staten ikke lenger skal opptre som en strategisk langsiktig og profesjonell eier vil vi bli en mindre attraktiv medeier sammen med private.

Hun mener det vil få store konsekvenser for mange arbeidsplasser over hele landet.

Nybø minner om at staten er direkte eier i 70 selskaper, og eier verdier for om lag 700 milliarder kroner. Mer enn 250 000 mennesker jobber i disse selskapene. Eierskapet forplikter og pålegger staten et stort ansvar.

– De kommersielle selskapene må drives og styres på en måte som skaper bærekraftig lønnsomhet og som har aksept hos andre medeiere, långivere, kunder og leverandører. Bare slik kan selskapene utvikle trygge arbeidsplasser og bidra til den verdiskapingen samfunnet vårt er avhengig av, sier Nybø.