Tømmer seks betongbiler i timen, i over tre døgn

Mandag morgen startet støpingen av det som skal bli Norges største landbaserte brufundament. Ved Farriseidet i Larvik skal støpearbeidet til hovedfundamentet for brua pågå kontinuerlig i tre og et halvt døgn.

Støping av brofundamentet ved Farriseidet

ETT AV MANGE: Her leveres ett av minst 550 billass med betong til brufundamentet.

Foto: Knut Vedeld Hovde / Statens Vegvesen

Hovedbyggeleder for Farrisbrua, Ståle Singstad i Statens vegvesen, står og ser på det som skal bli hovedfundamentet for brua. Brua blir en del av nye E18, og skal stå ferdig i slutten av 2017.

– Vi startet støpingen i morges. Totalt skal 4000 kubikkmeter betong støpes i ett stykke. Derfor kommer arbeidet til å pågå kontinuerlig i tre og et halvt døgn, sier Singstad.

Kan ikke ha skjøter

Hovedbyggeleder Ståle Singstad, Statens vegvesen

Hovedbyggeleder Ståle Singstad sier det er viktig at støpen blir uten skjøter.

Foto: Knut Vedeld Hovde / Statens vegvesen

Det spesielle med denne støpeprosessen er at hovedfundamentet ikke kan ha skjøter. Derfor må arbeidet ikke stanse opp.

– Støpeskjøter ville gjort fundamentet svakere, og dette skal tåle svært stor belastning, ikke minst på grunn av de 70 meter høye tårnene som skal stå der. Skulle vi hatt støpeskjøter, måtte vi ha armert enda mer. Da hadde vi fått et problem med stor nok plass til armeringen, forklarer Singstad.

– Sjeldent stort i verdenssammenheng

I dette ett mål store fundamentet ligger drøyt 600 tonn jern. Det hviler på to meter brede stålrør som er festet i fjell, 80 meter under mange morenelag.

– Det er svært sjeldent i verdenssammenheng med så dypt fundamenterte byggverk, sier Singstad. Han vet om noen få i Kina og ett i Canada. Det er med andre ord noe av det mest utfordrende fundamenteringsarbeid som er gjort i Europa.

For at støpingen skal bli gjort på drøyt tre døgn, skal det leveres 50 kubikkmeter betong i timen.

– Ikke stor plage for naboene

– Det er ca. seks betongbiler pr. time, sier Singstad som regner med at det går 550 lass til dette fundamentet.

Hvordan vil beboerne i området merke dette?

– Jeg tror ikke de vil merke så mye i og med at det generelt er noe støy på E18. De vil kunne se aktiviteten gjennom vinduene sine og kanskje se arbeidslys om natta, sier hovedbyggeleder Ståle Singstad.

Farrisbrua slik den blir

Modell av Farrisbrua, sett fra Martineåsen.

Foto: Statens vegvesen / Statens vegvesen

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Reporter Stian Wåsjø Simonsen sjekker hva det koster å lade bilen, dusje og bruke oppvaskmaskinen på en dag med rekordhøye strømpriser.

Høye strømpriser: Stian sjekket prisen på en dusj

Høye strømpriser: Stian sjekket prisen på en dusj