Noen må begynne på null

Norske studenter er dårligere enn noen gang i matematikk. Lærerstudentene gjør det aller dårligst.

Regnestykke
Foto: Scanpix

Det kommer fram i en undersøkelse fra Norsk matematikkråd, som har målt matematikkunnskapene hos norske studenter jevnlig siden 1982, skriver Aftenposten.

Resultatene fra vår 12. undersøkelse bekrefter det vi har fryktet. Tallferdighetene til studenter som velger matematikkrevende studier, blir svakere, sier høyskolelektor Anne Rasch-Halvorsen ved Høgskolen i Telemark, som har gjennomført undersøkelsen for Norsk matematikkråd.

Grenser for hva de kan lære

- Vi har nådd et kritisk punkt for hvor lite studentene mestrer i forhold til basisferdighetene. Når de har en så svak tallforståelse, er det grenser for hvor mye de kan lære ved å gå på kurs uten at vi går gjennom hele grunnskolepensum på nytt, forteller hun.

Rasch-Halvorsen, som selv underviser lærerstudenter i matematikk, er spesielt bekymret for hvor lite lærerstudentene kan. I dag kreves karakteren 3 i matematikk for å komme inn ved lærerstudier, men tallforståelsen er ikke blitt bedre av den grunn.

De kvinnelige lærerstudentene oppnådde i gjennomsnitt bare 25,3 prosent av totalscore.

Hun mener at større krav til matematikkferdigheter i lærerutdanningen er eneste løsning for den nye lærerutdanningen som planlegges nå.

(Aftenposten/NTB)