– Å tilbe en stein eller en fisk er ikke en tro

I Norge er det relativt enkelt å etablere et trossamfunn, men ikke alle søknader er like seriøse.

Mann les Bibelen og ber

TESTER UT GRENSENE: Enkelte ønsker å teste ut om et trossamfunn vil bli godkjent eller ikke ved å sende inn mer eller mindre seriøse søknader. Det har resultert i en del latter på kontoret til Fylkesmannen.

Foto: Colourbox.com

Terskelen for å etablere et trossamfunn er relativt lav i Norge i forhold til andre land, men mange får likevel avslag.

– De fleste søknader som vi har avslått, handler om ting som ikke har noe med et trossamfunn å gjøre. Det har vært folk som har ønsket å tilbe en stein eller en fisk, men det er jo ikke det som er meningen med et trossamfunn, sier Per Arne Andreassen, direktør i juridisk avdeling ved Fylkesmannen i Vestfold.

På nåværende tidspunkt behandler de en søknad om etablering av The Church of Latter-Day Dude Norge.

Trossamfunnet handler om den ikke-teologiske religionen dudeismen, som går ut på å slappe av med det som gjør deg selv lykkeligere.

Verken søkeren eller Andreassen ønsker imidlertid å kommentere søknaden mens den er under behandling.

Mindre krav i Norge

Det er større krav for etablering av et trossamfunn i Sverige og Danmark enn her i landet.

– I Sverige er det en minimumsgrense på 5 000 medlemmer, mens danskene legger større vekt på dogmene, altså hva trossamfunnet tror på. I Norge er terskelen lavere, ifølge Inger Furseth, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.

Per Arne Andreassen

DE SOM SØKER: Per Arne Andreassen, direktør i juridisk avdeling ved Fylkesmannen i Vestfold, sier at det er to ulike grupper som søker om å få etablert et trossamfunn. – I forbindelse med innvandring vil noen innføre allerede etablerte trossamfunn fra utlandet, og privatpersoner som søker mer eller mindre seriøst, sier han.

Foto: Inger Kristine Lee / NRK

Trossamfunnsloven §1 gir alle rett til å «driva religiøs verksemd åleine eller saman med andre, og til å skipa trudomssamfunn når rett og sømd ikkje vert krenkt».

– Så lenge alle vilkårene er oppfylt, vurderer ikke fylkesmennene hvor mange trossamfunn et fylke skal ha av hver kategori. De bedømmer heller ikke hva troslæren går ut på, sier Andreassen.

Tester ut grensene

Kanskje er det derfor flere har valgt å teste ut grensene.

I løpet av de siste 13 årene har Vestfold mottatt 32 søknader om etablering av ulike trossamfunn. Ti av disse kom ikke igjennom. I Oslo og Akershus fikk 38 av 104 søknader avslag, i Sør-Trøndelag var det bare 5 av 15 søknader som ble godkjent i løpet av den samme perioden.

Inger Furseth

EN GAMMEL TRADISJON: – Flere prøver å etablere et trossamfunn for å se om det faktisk går. Men det å tilbe en stein er faktisk en gammel tradisjon innenfor mange religioner. Man anser at åndene bor i naturen, i plantene og i alt liv rundt oss, sier Inger Furseth, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.

Foto: UiO

– Jeg må ærlig innrømme at jeg har fått meg en god latter når jeg har vært borti enkelte saker, ler Andreassen.

Usikkert antall

I Oslo og Akershus finnes det totalt sett 203 trossamfunn per dags dato, i Møre og Romsdal har man 38 trossamfunn, i Vestfold – 34. Tallene er tilgjengelige per fylke, men det finnes ikke en samlet oversikt for hele landet.

Man må klargjøre hvordan man skal telle trossamfunnene, forklarer Furseth.

– Man vet ikke helt vet hvordan man skal samle inn informasjonen. Er den katolske kirke ett trossamfunn i Norge, eller skal man telle alle kirkene i landet hver for seg, for eksempel?