Konsekvensrapport: – Gruvene i Brevik er godt egnet for deponi

En ny konsekvensrapport laget av NOAH på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet konkluderer med at det ikke er farlig for miljøet å etablere deponi i den lille kystbyen.

Norcem sett frå nabo

KAN KOMME HIT: NOAH ønsker at det nye deponiet for farlig avfall skal være i gruvene ved Norcem i Brevik.

Foto: Anne Lognvik

Det er Multikonsult som har skrevet rapporten i oppdrag for avfallsselskapet NOAH. NOAH fikk oppdraget fra departementet.

I oppsummeringa konkluderes det med at det ikke er farlig for miljøet å etablere et fremtidig deponi i Dalen gruve.

– Det er påvist ubetydelig til noe negativ konsekvens for miljø og samfunn, med unntak av naturmangfold lokalt ved Kongkleiv. Konsekvensene for naturmangfold er vurdert som svært stor negativ, står det i rapporten.

Rapporten sendes nå videre til myndighetene.

– Ikke overraskende

Ordfører Robin Kåss i Porsgrunn

Ordfører i Porsgrunn Robin Kåss kjemper mot deponi på vegne av befolkninga.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Porsgrunnsordfører Robin Kåss sier han overhodet ikke er overrasket.

– Vi har visst i mange år at NOAH selv mener at Brevik er et fint sted å videreføre deres egen virksomhet.

Problemet, sier Kåss, er at rapporten ikke går inn i den virkelige problemstillinga.

– Dette dreier seg først og fremst om en befolkning som ikke ønsker farlig avfall lagret under boligene sine, og at det er kommunen som må gi tillatelse, ikke staten.

Departementet med egen rapport

I sommer ble det klart at Klima- og miljødepartementet ville bestille en konsekvensutredning av det mulige deponiet. Det skuffet porsgrunnsordfører Robin Kåss.

– Jeg er enormt skuffet. Dette er et alvorlig løftebrudd fra miljøvernministeren. Det er direkte frekt. Miljøvernministeren fikk sine velgere og sine verv ut fra et klart løfte om å ikke overkjøre lokaldemokratiet. Det er nettopp det han gjør nå ved å fastsette planprogram på å plassere farlig avfall under boligene til tusenvis av mennesker.

Deponiplanene har skapt sterke reaksjoner blant lokalbefolkninga i den lille kystbyen.

Demonstrasjon, nei til deponi i Brevik

Lokalbefolkninga i Brevik har arrangert flere demonstrasjoner i kampen mot deponi.

Foto: Robert Hansen / NRK

Fratok kommunen myndighet

I sommer fratok staten Porsgrunn kommune myndighet til å utarbeide planprogram for nytt nasjonalt avfallsdeponi.

I forskrift om konsekvensutredninger, §31, står det at Kommunal og moderniseringsdepartementet kan bestemme at en annen myndighet enn kommunen skal kunne være ansvarlig myndighet «dersom hensynet til nasjonale eller viktige regionale hensyn tilsier det».

Når Porsgrunn kommune ikke ønsket en konsekvensutredning av deponi, tok Klima og miljødepartementet over arbeidet fra kommunen.